ბირჟაზე ორდერების სახეები და მათი მახასიათებლები

WhiteBIT-ზე ხელმისაწვდომია სავაჭრო ორდერების 5 ტიპი — Market, Limit, Multi-Limit, Stop-Limit და Stop-Market. თითოეულ მათგანს აქვს თავისი უპირატესობა და გამოყენების გზები.

Market order (მარკეტ ორდერი)

წარმოადგენს ორდერების სახეობას, როომელიც აქტივის ყიდვის ან გაყიდვის საშუალებას გვაძლევს  მიმდინარე საბაზრო ფასით.

მარკეტ ორდერი გარანტიას იძლევა მყისიერ შესრულებაზე, მაგრამ ამავდროულად არ იძლევა გარანტიას კონკრეტულ ფასზე.

მარკეტ ორდერის განთავსებისას, თქვენ მხოლოდ უნდა მიუთითოთ აქტივების რაოდენობა, რომლის ყიდვა ან გაყიდვაც გსურთ, ფასის დაზუსტების გარეშე. შეკვეთა შესრულდება დაუყოვნებლივ “order book”-ში (ორდერების წიგნაკში) საუკეთესო ხელმისაწვდომ ფასად.

 

მახასიათებლები:

  • მყისიერი და გარანტირებული შესრულება;
  • შეკვეთის შესრულების ზუსტი ფასის პროგნოზირების შესაძლებლობა არ არსებობს.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: შესრულების ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს მოსალოდნელი ფასისგან, განსაკუთრებით სწრაფად ცვალებად საბაზრო ფასებში და ასევე დიდი მოცულობის ვაჭრობაში.

Limit Order (ლიმიტ ორდერი)

გაძლევთ საშუალებას ვიყიდოთ ან გაყიდოთ აქტივი ფიქსირებულ ფასად, თუმცა, ის არ შესრულდება მყისიერად, არამედ მხოლოდ მაშინ, როდესაც გამოჩნდება შესაბამისი ორდერი (ორდერის წიგნაკში), რათა იყიდოთ ან გაყიდოთ თანხები თქვენს მიერ მითითებულ ფასად.

ლიმიტის შეკვეთის განთავსებისას თქვენ მიუთითებთ ფასს, რომლითაც გსურთ შეიძინოთ ან გაყიდოთ აქტივი და მისი რაოდენობა. ლიმიტ ორდერი შესრულდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საბაზრო ფასი მიაღწევს მითითებულ დონეს.

 

მახასიათებლები:

  • შეკვეთის შესრულება ფიქსირებულ ფასად;
  • BBO (საუკეთესო შეთავაზება) ფუნქცია, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს ორდერის ფასების დადგენაში საუკეთესო მიმდინარე საბაზრო განაკვეთებთან შესაბამისობაში;
  • შეკვეთის შესასრულებლად შესაბამისი შეთავაზებების საჭიროება.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: შეკვეთაში მითითებული თანხის ოდენობა ირიცხება თქვენი სავაჭრო ბალანსიდან და დაჯავშნილია შეკვეთაში ლიმიტ ორდერის განთავსებისას.

Multi-Limit Order (მულტი-ლიმიტ ორდერი)

საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ლიმიტის შეკვეთების ერთობლიობა აქტივის ყიდვის ან გაყიდვისთვის, დააყენოთ ფასების ზედა და ქვედა ლიმიტები, შეკვეთების რაოდენობა (2-დან 15-მდე) და აირჩიოთ არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია თითოეულის ფასის დასადგენად მითითებულ დიაპაზონში.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თითოეული შეკვეთის დეტალები მოდალურ ფანჯარაში განთავსებამდე. დადასტურების შემდეგ,  მულტი-ლიმიტის რეჟიმში შექმნილი თითოეული ლიმიტის შეკვეთა გამოჩნდება სავაჭრო ტერმინალის ქვედა განყოფილებაში "მულტი ლიმიტები". სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გააუქმოთ ქსელის ერთი ან მეტი შეკვეთა და ეს არ იმოქმედებს სხვა შეკვეთებზე.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მულტი-ლიმიტ ორდერების შესახებ, იხილეთ ეს სტატია.

 

მახასიათებლები:

15-მდე შეკვეთის შემცველი ბადეების შექმნის შესაძლებლობა, გეომეტრიულ ან არითმეტიკულ პროგრესს შორის არჩევანის გაკეთება შეკვეთის ფასების ფორმირებისთვის.

Stop Оrders (სტოპ ორდერები)

Stop-market და stop-limit ორდერები იგივეა, რაც market და limit ორდერები, მაგრამ აქვთ დამატებითი პარამეტრი - "stop price".

Stop price არის ფასის დონე, რომელიც დაყენებულია და გამოიყენება ზარალის ან მოგების რისკის შესამცირებლად.

Stop-Market-ის order ამოქმედდება, როდესაც საბაზრო ფასი მიაღწევს თქვენს წინასწარ განსაზღვრულ ფასს (stop price). ამ ტიპის შეკვეთა ხშირად გამოიყენება ზარალის თავიდან ასაცილებლად, როდესაც საბაზრო ფასი არასტაბილურია.

Stop-limit order ასევე ამოქმედდება, როდესაც საბაზრო ფასი მიაღწევს თქვენს წინასწარ განსაზღვრულ ფასს (stop price), რის შემდეგაც შეკვეთა სრულდება როგორც ჩვეულებრივი limit order.

 

მახასიათებლები:

Stop ფასის მიღწევის შემდეგ, ორდერი შესრულდება, როგორ ჩვეულებრივი მარკეტ ან ლიმიტ ორდერი.

OCO ორდერი

OOCO ორდერი (ერთი აქენსელებს მეორეს) საშუალებას იძლევა ერთდროულად ორი შეკვეთის განთავსება. ის აერთიანებს ლიმიტის ბრძანებას გაჩერების ლიმიტის ბრძანებასთან, მაგრამ ამ ორიდან მხოლოდ ერთი შეიძლება შესრულდეს.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორც კი ერთ-ერთი შეკვეთა ნაწილობრივ ან სრულად შესრულდება, დარჩენილი შეკვეთა ავტომატურად უქმდება. ერთი შეკვეთის ხელით გაუქმება ასევე გამოიწვევს მეორე შეკვეთის გაუქმებას.

ჩვენს ბირჟაზე ვაჭრობისას თქვენ შეძლებთ გამოიყენოთ OCO შეკვეთები ვაჭრობის ავტომატიზაციისა და რისკის მართვისთვის.

 

მახასიათებლები:

საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ ერთი შეკვეთა უფრო მაღალი ფასით (Take-Profit) და მეორე შეკვეთა უფრო დაბალი ფასით (Stop-loss):

  • თუ ფასი მოიმატებს და მიაღწევს Take-Profit დონეს, გაყიდვის დავალება შესრულდება და ყიდვის ორდერი ავტომატურად გაუქმდება;
  • თუ ფასი დაეცემა და მიაღწევს Stop-loss დონეს, გაყიდვის ორდერი შესრულდება და ყიდვის ორდერი ავტომატურად გაუქმდება.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: OCO ორდერი ამჟამად ხელმისაწვდომია მხოლოდ “მარჯინ ვაჭრობაში”. 

მხარდაჭერა

ჩვენს ბირჟასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ:

  • დატოვოთ მოთხოვნა ჩვენს ვებგვერდზე;
  • მოგვწეროთ მხარდაჭერის ელ-ფოსტაზე: support@whitebit.com;
  • ან ჩატში ეკრანის ქვედა მარჯვენა კუთხეში მდებარე ღილაკზე დაწკაპუნებით.

დაგეხმარათ სტატია?

0-ს 0-დან გამოადგა ეს სტატია