EUR SEPA-ს გატანა ვებ/აპლიკაციის საშუალებით

SEPA (ერთი ევრო გადახდის ზონა) – საერთო ევრო გადახდის სივრცე; გადახდის სტანდარტი, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირში და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში, რომლებიც არ არიან მისი ნაწილი. ამ სივრცეში, ევროს ყველა გადახდა ხდება იგივე პირობებით, როგორც კონკრეტულ ქვეყანაში, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში, რომლებიც შედიან SEPA სივრცის შემადგენლობაში.

 

ამ სტატიაში თქვენ შეისწავლით თუ როგორ უნდა გამოიტანოთ ევრო გადახდის ამ მეთოდით.

ვებსაიტზე IBAN-ზე SEPA გადარიცხვით ევროს გასატანად აუცილებელია:

1. გადადით ნაშთების გვერდზე

საიტის სათაურში დააჭირეთ ღილაკს "ბალანსები" და აირჩიეთ "სულ" ან "მთავარი".

2. აირჩიეთ ვალუტა

სიაში იპოვეთ ვალუტა, რომლის ამოღებაც გსურთ, ან შეიყვანეთ სახელმწიფო ვალუტის ტიკერი საძიებო ზოლში და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „გატანა“.


გთხოვთ გაითვალისწინოთ:SEPA-ს მეშვეობით IBAN-ზე გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ევროდ.

 

3. აირჩიეთ პროვაიდერი

პროვაიდერების გახსნილ სიაში აირჩიეთ EUR SEPA.

მიუთითეთ თქვენი IBAN, გასატანი თანხა და დააწკაპუნეთ "გაგრძელება". თქვენ ავტომატურად გადამისამართდებით გადახდის დადასტურების გვერდზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:SEPA-ს მიერ ევროს პირველად გამოტანისას, თქვენ უნდა გაიაროთ IBAN ანგარიშის გადამოწმების პროცედურა. საბანკო ანგარიშის ამონაწერის შექმნის პროცედურის შესახებ მეტი შეგიძლიათ გაიგოთ განყოფილებაში „როგორ მივიღოთ საბანკო ანგარიშის ამონაწერი?“.

მნიშვნელოვანია, რომ IBAN ანგარიშების რაოდენობა, რომელთა გამოყენება შეგიძლიათ ასეთი ტრანზაქციებისთვის, შეზღუდული არ არის, თუმცა, ყოველი ახალი IBAN უნდა გადამოწმდეს ამ პროცედურის გამოყენებით, რადგან IBAN ანგარიშზე SEPA-ს გატანა შესაძლებელია მხოლოდ თქვენს საბანკო ანგარიშზე და არა. მესამე მხარის ანგარიშებზე.

ანგარიშის IBAN-ის შესამოწმებლად და ამ IBAN-ზე SEPA-ს შემდგომი განაღდების განსახორციელებლად, ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი უნდა აიტვირთოს შესაბამის ფორმაში:

 • ანგარიშის საკუთრების ცნობა ბანკიდან;
 • საბანკო ამონაწერი.

 

ასევე, თქვენი დოკუმენტი უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე მოთხოვნას:

 • განახლებული დოკუმენტი (მიმდინარე წლისთვის);
 • ბანკის მიერ ხელმოწერილი ან ბეჭედი;
 • შეიცავს IBAN ანგარიშის სრულ ნომერს და თქვენი გადახდის დეტალების მფლობელის სახელს.

 

4. დაადასტურეთ გაყვანა

გატანის მოთხოვნის დასადასტურებლად და შესაქმნელად საჭიროა:

 1. შეიყვანეთ ელ.წერილში მითითებული კოდი. ეს კოდი მოქმედებს 180 წამის განმავლობაში;
 2. შეიყვანეთ 2FA კოდი Google Authenticator-დან ან ალტერნატიული აპლიკაციიდან;

შესრულებულია! ახლა თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი ამოღება ისტორია განყოფილება. "მთავარი ბალანსი" და "გატანა" ჩანართში თქვენ შეძლებთ თქვენი გადახდის დეტალების ნახვას.

 


გთხოვთ გაითვალისწინოთ:თქვენი საბანკო ანგარიშის დაკრედიტების პერიოდი დამოკიდებულია თქვენს ბანკზე და შეიძლება გაგრძელდეს 5 წუთიდან 3 სამუშაო დღემდე. თანხის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ საკუთარ ანგარიშზე ბანკში, რომელიც მხარს უჭერს SEPA- გადარიცხვას. ბანკის უარის ან არასწორი მონაცემების დაზუსტების შემთხვევაში დადაბრუნების გატანის შემთხვევაში დაგერიცხებათ 5 ევრო.

მობილურ აპლიკაციაში IBAN-ზე ევროს SEPA გადარიცხვით გასატანად:

1. გადადით საფულის ჩანართზე

გახსენით WhiteBIT აპლიკაციის მთავარი გვერდი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ განაღდების ფორმაზე "საფულე" - "გადაღება" ჩანართის საშუალებით.

2. აირჩიეთ ვალუტა

იპოვეთ ვალუტა, რომლის ამოღებაც გსურთ სიაში, ან შეიყვანეთ სახელმწიფო ვალუტის ტიკერი საძიებო ზოლში და შემდეგ დააწკაპუნეთ მასზე.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: SEPA-ს მეშვეობით IBAN-ის გატანა ხელმისაწვდომია მხოლოდ ევროდ.

 

3. აირჩიეთ პროვაიდერი

პროვაიდერების სიაში აირჩიეთ EUR SEPA.

მიუთითეთ გასატანი თანხა, თქვენი IBAN და დააწკაპუნეთ "გაგრძელება". თქვენ ავტომატურად გადამისამართდებით გადახდის დადასტურების გვერდზე.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:SEPA-ს მიერ ევროს პირველად გამოტანისას, თქვენ უნდა გაიაროთ IBAN ანგარიშის გადამოწმების პროცედურა. საბანკო ანგარიშის ამონაწერის შექმნის პროცედურის შესახებ მეტი შეგიძლიათ გაიგოთ განყოფილებაში „როგორ მივიღოთ საბანკო ანგარიშის ამონაწერი?“.

 

მნიშვნელოვანია, რომ IBAN ანგარიშების რაოდენობა, რომელთა გამოყენება შეგიძლიათ ასეთი ტრანზაქციებისთვის, შეზღუდული არ არის, თუმცა, ყოველი ახალი IBAN უნდა გადამოწმდეს ამ პროცედურის გამოყენებით, რადგან IBAN ანგარიშზე SEPA-ს გატანა შესაძლებელია მხოლოდ თქვენს საბანკო ანგარიშზე და არა. მესამე მხარის ანგარიშებზე.

ანგარიშის IBAN-ის შესამოწმებლად და ამ IBAN-ზე SEPA-ს შემდგომი განაღდების განსახორციელებლად, ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი უნდა აიტვირთოს შესაბამის ფორმაში:

 • ანგარიშის საკუთრების ცნობა ბანკიდან;
 • საბანკო ამონაწერი.

ასევე, თქვენი დოკუმენტი უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე მოთხოვნას:

 • განახლებული დოკუმენტი (მიმდინარე წლისთვის);
 • ბანკის მიერ ხელმოწერილი ან ბეჭედი;
 • შეიცავს IBAN ანგარიშის სრულ ნომერს და თქვენი გადახდის დეტალების მფლობელის სახელს.

 

4. დაადასტურეთ გაყვანა

გატანის მოთხოვნის დასადასტურებლად და შესაქმნელად საჭიროა:

 1. შეიყვანეთ ელ.წერილში მითითებული კოდი. ეს კოდი მოქმედებს 180 წამის განმავლობაში;
 2. შეიყვანეთ 2FA კოდი Google Authenticator-დან ან ალტერნატიული აპლიკაციიდან;

შესრულებულია! ახლა, თქვენი თანხის შესამოწმებლად, გადადით WhiteBIT აპლიკაციის "საფულის" განყოფილებაში და დააჭირეთ ღილაკს "ისტორია".

"მთავარი" და "გატანის" ჩანართში თქვენ შეძლებთ თქვენი გადახდის დეტალების ნახვას.

 


გთხოვთ გაითვალისწინოთ:თქვენი საბანკო ანგარიშის დაკრედიტების პერიოდი დამოკიდებულია თქვენს ბანკზე და შეიძლება გაგრძელდეს 5 წუთიდან 3 სამუშაო დღემდე. თანხის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ საკუთარ ანგარიშზე ბანკში, რომელიც მხარს უჭერს SEPA- გადარიცხვას. ბანკის უარის ან არასწორი მონაცემების დაზუსტების შემთხვევაში დადაბრუნების გატანის შემთხვევაში დაგერიცხებათ 5 ევრო.

როგორ მივიღო საბანკო ამონაწერი?

ამ განყოფილებაში დეტალურად აღვწერთ საბანკო ამონაწერის შექმნის მექანიზმს რამდენიმე, ყველაზე პოპულარული ბანკისთვის.

 

მონობანკიდან განცხადების მისაღებად:

 1. შედით მონობანკის მობილურ აპლიკაციაში;
 2. აირჩიეთ საჭირო ანგარიში მთავარ მენიუში;
 3. ანგარიშის პარამეტრებზე გადასასვლელად გადაფურცლეთ მარცხნივ;
 4. გადადით ქვემოთ "პარამეტრების" განყოფილებაში;
 5. აირჩიეთ „ანგარიშის ამონაწერის გაგზავნა“;
 6. აირჩიეთ განცხადების ენა, წერტილი და დოკუმენტის ფორმატი (PDF ან Excel);
 7. დაადასტურეთ განცხადების ბრძანება;
 8. ნახეთ, ჩამოტვირთეთ ან გაგზავნეთ განცხადება ელფოსტაზე, საცავში ან ერთ-ერთ მესინჯერზე.

 

Revolut-ისგან განცხადების მისაღებად:

 1. გახსენით Revolut მობილური აპლიკაცია;
 2. დააწკაპუნეთ ჩანართზე "მთავარი" ქვედა პანელზე;
 3. აირჩიეთ საფულის ვალუტა;
 4. შეეხეთ 3 ჰორიზონტალურ წერტილს და აირჩიეთ "განცხადება";
 5. დააწკაპუნეთ „ანგარიშზე“ და აირჩიეთ თქვენი ანგარიში სასურველ ვალუტაში;
 6. აირჩიეთ თარიღის დიაპაზონი და განცხადების ფაილის ფორმატი (PDF ან Excel);
 7. დააჭირეთ "შექმნა" ანგარიშის ისტორიის გასახსნელად. დააწკაპუნეთ ექსპორტის ხატულაზე ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში განცხადების ჩამოსატვირთად.

 

Wise-ში განცხადების მისაღებად:

 1. შედით Wise აპლიკაციაში;
 2. იმის მიხედვით, თუ რომელი განცხადება გჭირდებათ, შეეხეთ შესაბამის ანგარიშს;
 3. შეეხეთ 3 ვერტიკალურ წერტილს ზედა მარჯვენა კუთხეში;
 4. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი დოკუმენტის ტიპი;
 5. აირჩიეთ პერიოდი, რომლისთვისაც გჭირდებათ განცხადება;
 6. აირჩიეთ ფაილის ფორმატი;
 7. შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი Wise პროფილის პაროლის შეყვანა ან ბიომეტრიის გამოყენება თქვენი განცხადების ჩამოსატვირთად.

 

ZEN-ისგან განცხადების მისაღებად:

 1. გახსენით ZEN აპი და მთავარ გვერდზე (მარცხნივ ეკრანზე), შეეხეთ ანგარიშს, რომლისთვისაც გჭირდებათ განცხადება;
 2. დააჭირეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში არსებულ სამ წერტილს და აირჩიეთ "განცხადებები";
 3. შეეხეთ "ექსპორტის განცხადებას".
 4. შემდეგი, აირჩიეთ თვე, რომლისთვისაც გსურთ განცხადების შექმნა, ასევე ფაილის ტიპი (შეგიძლიათ შექმნათ განცხადება PDF ან CSV ფორმატში);
 5. ჩვეულებრივ, რამდენიმე წამში განცხადება მზად იქნება და შეგიძლიათ მისი ექსპორტი ელფოსტაზე, მესენჯერში ან შეინახოთ თქვენს მოწყობილობაში.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:თუ თქვენ ვერ იპოვეთ თქვენი ბანკი ამ განყოფილებაში, ან თუ გაქვთ რაიმე სხვა სირთულე ამონაწერის გენერირებასთან დაკავშირებით – გირჩევთ, დაუკავშირდეთ თქვენი ბანკის მხარდაჭერის სამსახურს, რათა დაგეხმარონ თქვენს მოთხოვნაში.

 

მხარდაჭერა

ჩვენს ბირჟასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ:

 • დატოვოთ მოთხოვნა ჩვენს ვებგვერდზე;
 • მოგვწეროთ მხარდაჭერის ელ-ფოსტაზე: support@whitebit.com;
 • ან ჩატში ეკრანის ქვედა მარჯვენა კუთხეში მდებარე ღილაკზე დაწკაპუნებით.

დაგეხმარათ სტატია?

0-ს 0-დან გამოადგა ეს სტატია