როგორ დავაყენოთ Stop-Loss და Take-Profit WhiteBIT-ზე?

რა არის Take-Profit (TP) და Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) არის ფასის დონე, რომელზედაც ტრეიდერს სურს დახუროს მიმდინარე პოზიცია, რათა მიიღოს განსაზღვრული მოგება. როდესაც ფასი მიაღწევს Take-Profit დონეს, პოზიციის დახურვის ბრძანება ავტომატურად შესრულდება და პოზიცია იხურება საბაზრო ფასით.

მეორეს მხრივ, Stop-Loss (SL) არის ფასის დონე, რომლის დროსაც ტრეიდერს სურს დახუროს მიმდინარე პოზიცია, რათა თავიდან აიცილოს ზარალი. როდესაც ფასი მიაღწევს Stop-Loss-ის დონეს, პოზიციის დახურვის ბრძანება ასევე ავტომატურად სრულდება და პოზიცია იხურება საბაზრო ფასით.

Take-Profit (TP) და Stop-Loss (SL) არის ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება რისკის ეფექტურად მართვის, ემოციების კონტროლისა და სავაჭრო სტრატეგიების დაცვისთვის.

ამ სტატიაში ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ რა არის Take-Profit (TP) და Stop-Loss (SL), როგორ მუშაობენ ისინი WhiteBIT-ზე და რატომ არიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები ნებისმიერი ტრეიდერისთვის, რომელიც ცდილობს ეფექტურად ვაჭრობას ციფრული აქტივების ბაზარზე.

მეტი Take-Profit (TP)-ის შესახებ

Take-Profit (TP) არის წინასწარ განსაზღვრული ფასის დონე, რომლის დროსაც ტრეიდერი გეგმავს პოზიციის დახურვას მოგების მიზნით.

როგორც წესი, TP დონე დგინდება “ლონგ” პოზიციების საწყის ფასზე მაღლა და “შორთ” პოზიციების საწყის ფასზე დაბლა. როგორც კი ბაზარი მიაღწევს დადგენილ დონეს, პოზიცია ავტომატურად იხურება და ტრეიდერი იღებს თავის მოგებას.

 

მაგალითად:

 1. მომხმარებელმა გახსნა “ლონგ” პოზიცია 1 ETH-ით 2000 USDT ფასად:
 2. მან გადაწყვიტა გამოეყენებინა ფიქსირებული მოგების სტრატეგია და დაადგინა Take-Profit სამიზნე დონე 15%.
 3. ამ შემთხვევაში მან უნდა დააყენოს TP დონის ფასი ​​2300 USDT. თუ ETH-ის ფასი დაიწყებს ზრდას და მიაღწევს 2300 ETH-ის დონეს, მაშინ ETH გაყიდვის ორდერი ამოქმედდება და ავტომატურად შესრულდება საბაზრო ფასით.
 4. დაწესებული დონის მიღწევის შემთხვევაში ორდერი შესრულდება, მომხმარებელი მოგების სახით მიიღებს საწყისი შესყიდვის ფასის 15%-ს, რაც უდრის: 2000 USDT * 0,15 = 300 USDT.

მეტი Stop-Loss (SL)-ის შესახებ

Stop-Loss (SL) არის მოთხოვნა კრიპტოვალუტის ავტომატურად გაყიდვის შესახებ, თუ ფასი დაეცემა გარკვეულ დონემდე. ეს ინსტრუმენტი შემუშავებულია რისკის მართვისა და პოტენციური საინვესტიციო ზარალის თავიდან ასარიდებლად ან შესამცირებლად.

SL ჩვეულებრივ მიმდინარე საბაზრო ფასზე უფრო დაბალია “ლონგ” პოზიციებისთვის და უფრო მაღალია ვიდრე მიმდინარე საბაზრო ფასი “შორთ” პოზიციებისთვის. ორდერი ამოქმედდება, როდესაც საბაზრო ფასი მიაღწევს მითითებულ SL ფასს და აქტივი გაიყიდება საბაზრო ფასში. ეს ხელს უწყობს ტრეიდერის დაცვას შემდგომი დანაკარგებისგან.

 

მაგალითად:

 1. მომხმარებელმა გახსნა “ლონგ” პოზიცია 1 BTC-ზე 40,000 USDT ფასად.
 2. მაქსიმალური ზარალი, რომელიც მას დაგეგმილი აქვს, რომ გაითვალისწინოს ამ ვაჭრობისგან არის 8%.
 3. ამ შემთხვევაში აუცილებელია SL-ის $36800 დაყენება. ხოლო თუ BTC-ის ფასი ვარდნას დაიწყებს და მიაღწევს $36,800-ის დონეს, ავტომატური გაყიდვის ორდერი ამოქმედდება და შესრულდება საბაზრო ფასით.

 

TP და SL არ იძლევა ორდერის მითითებულ ფასად შესრულების გარანტიას, განსაკუთრებით არასტაბილური ბაზრის პირობებში, თუ მოთხოვნა აღემატება მიწოდებას ან თუ პოზიციის ზომა ძალიან დიდია. ფსონები შეიძლება იყოს გადაჭარბებულად დიდი და შესრულების ფასი შეიძლება იყოს უარესი, ვიდრე ფიქსირებული SL ფასი.

როგორ მუშაობს Take-Profit (TP) და Stop-Loss (SL) WhiteBIT-ზე?

WhiteBIT-ზე შეგიძლიათ დააყენოთ TP და SL ორდერის გაკეთების პროცესში, პოზიციის გახსნამდე, ან მაშინ როდესაც პოზიციას ამატებთ თანხას. მათი გამოყენება შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთმანეთთან კომბინაციაში. თუ ერთ-ერთი ორდერი შესრულდება, მეორე ავტომატურად გაუქმდება.

ტექნიკურად Take-Profit და Stop-Loss მუშაობს როგორც Stop-Market ორდერი, მაგრამ რაოდენობის მითითების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც TP ან SL დონე მიიღწევა, ბირჟა ავტომატურად დახურავს მთლიან პოზიციას საბაზრო ფასით.

TP/SL ფუნქცია WhiteBIT-ზე იძლევა რისკების უფრო ეფექტური მართვის საშუალებას რამდენიმე TP/SL შეკვეთის ერთდროული განთავსების გამო. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი TP/SL-ის დასარეგულირებლად, თუ მათ განათავსებთ Limit, Market, ან Stop-limit/Stop-Market ორდერის გვერდით შეკვეთის პარამეტრების ზონაში.

 

TP/SL შეკვეთების განთავსების ორი ვარიანტი არსებობს:

 • მთელი პოზიციისთვის – TP/SL გამოიყენება მთელ პოზიციაზე. თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ ერთი TP/SL ორდერი ერთ პოზიციაზე. როდესაც თქვენ მიერ მითითებული TP/SL ფასი მიიღწევა, მთელი პოზიცია დაიხურება საბაზრო ორდერით.
 • მიმდინარე ორდერის ან პოზიციის ნაწილისთვის – ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ მრავალი TP/SL ორდერი ერთი პოზიციისთვის. როდესაც ინდივიდუალური TP/SL ორდერები მიაღწევს თქვენს მიერ მითითებულ TP/SL ფასს, შესაბამისი ორდერები იხურება საბაზრო ფასებში და TP/SL გაუქმდება.

 

მათ შორის განსხვავებების თვალსაჩინოდ წარმოსადგენად გთავაზობთ შემდეგ ცხრილს:

TP/SL პარამეტრები მთლიანი პოზიციისთვის პოზიციის ნაწილისთვის
ორდერის შესრულების დაგეგმვა, როდესაც თქვენ მიერ მითითებული "ტრიგერ" ფასი მიიღწევა TP/SL მთელი პოზიციისთვის ამოქმედდება და პოზიცია იხურება Market ორდერით. ცალკე TP/SL ამოქმედდება და შესაბამისი შეკვეთის მოცულობა იხურება საბაზრო ფასით, როდესაც მიიღწევა თქვენ მიერ მითითებული ფასი.
TP/SL შეკვეთების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება განთავსდეს ერთდროულად მხოლოდ ერთი TP/SL ორდერი ერთ პოზიციაზე. მრავალი TP/SL ორდერი ერთი პოზიციისთვის.
პოზიციის მოცულობისა და მიმდინარე პოზიციების რაოდენობის გაზრდისას TP/SL ორდერების მოცულობა რეგულირდება ღია პოზიციების ზომის მიხედვით. ღია პოზიციების ზომის რეგულირება გავლენას არ ახდენს TP/SL ორდერების მოცულობაზე.
პოზიციის მოცულობისა და მიმდინარე პოზიციების შემცირებისას TP/SL ორდერების მოცულობა რეგულირდება ღია პოზიციების ზომის მიხედვით. ღია პოზიციების ზომის რეგულირება გავლენას არ ახდენს TP/SL ორდერების მოცულობაზე.

 

ასევე, უკეთ გასაგებად, მოდით განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი:

სცენარი 1 – ტრეიდერს აქვს ერთდროულად რამდენიმე TP/SL ორდერი.

მაგალითად, ჩავთვალოთ, რომ BTC-ის ამჟამინდელი საბაზრო ფასი 25000 დოლარია. ტრეიდერი ხსნის “ლონგ” პოზიციას 1 BTC-სთვის და ამავდროულად ქმნის რამდენიმე TP/SL ორდერს:

TP/SL ორდერი А

 • TP/SL პარამეტრები: პოზიციის ნაწილისთვის (იგულისხმეთ როგორც Market ორდერი)
 • TP ტრიგერ-ფასი: $26,000
 • რაოდენობა: 0.5 BTC

TP/SL ორდერი В

 • TP/SL პარამეტრები: პოზიციის ნაწილისთვის (იგულისხმეთ როგორც Market ორდერი)
 • TP ტრიგერ-ფასი: $30,000
 • რაოდენობა: 0.5 BTC

TP/SL ორდერი С

 • TP/SL პარამეტრები: მთლიანი პოზიციისთვის
 • SL ტრიგერ-ფასი: $23,000
 • რაოდენობა: 1 BTC

 

ბაზრის პირობებში, TP/SL ფუნქცია იმუშავებს შემდეგნაირად:

 • როდესაც BTC-ის საბაზრო ფასი აღწევს $26,000, TP/SL ორდერი A ამოქმედდება და ხურავს 0.5 BTC პოზიციის ნაწილს საბაზრო ფასით. ტრეიდერს აქვს 0.5 BTC პოზიცია (მაშინ, როცა TP/SL შეკვეთები B და C რჩება აქტიური).
 • როდესაც BTC-ის საბაზრო ფასი მიაღწევს $27,000-ს, ტრეიდერი A ორდერით ასრულებს 0.1 BTC-ს. პოზიციის მთლიანი მოცულობა ახლა არის 0.4 BTC (TP/SL შეკვეთები B და C ჯერ კიდევ აქტიურია).
 • როდესაც BTC-ის საბაზრო ფასი მიაღწევს $30,000, TP/SL ორდერი B ამოქმედდება და Take-Profit საბაზრო ორდერზე არის 0.4 BTC (TP/SL ორდერი C ავტომატურად გაუქმდება).

სცენარი 2 – ტრეიდერს უკვე აქვს TP/SL ორდერი დაყენებული და სრულდება ახალი ორდერი TP/SL-ით (მიმდინარე ორდერისთვის).

დავუშვათ, რომ BTC-ის ამჟამინდელი საბაზრო ფასი არის $25,000. ტრეიდერს გახსნილი აქვს “ლონგ” პოზიცია 1 BTC-სთვის, ხოლო Take-Profit ორდერს აქვს შემდეგი პარამეტრები:

TP/SL ორდერი А

 • TP/SL პარამეტრები: მთლიანი პოზიციისთვის (იგულისხმეთ Market ორდერი)
 • TP ტრიგერ-ფასი: $26,000
 • რაოდენობა: 1 BTC

 

შემდეგ, ტრეიდერი ქმნის Limit ორდერს 1 BTC-ის შესაძენად 24,000 დოლარად, ახალი Take-Profit 27,000 აშშ დოლარით და Stop-Loss 22,000 აშშ დოლარით 1 BTC-თვის (მიმდინარე ორდერი).

 

ბაზრის პირობებში, TP/SL ფუნქცია იმუშავებს შემდეგნაირად:

 • თუ საბაზრო ფასი დაეცემა $24,000-მდე და Limit ორდერი ნაწილობრივ შესრულდება 0.5 BTC-ზე - მიმდინარე ღია პოზიციის ზომა იქნება 1.5 BTC. ამ შემთხვევაში, ახალი TP/SL ორდერი განთავსდება შემდეგნაირად:

TP/SL ორდერი В

 • TP/SL პარამეტრები: პოზიციის ნაწილისთვის
 • TP ტრიგერ-ფასი: $27,000
 • რაოდენობა: 0.5 BTC
 • SL ტრიგერ-ფასი: $22,000
 • რაოდენობა: 0.5 BTC

 

ბაზრის პირობებში, TP/SL ფუნქცია იმუშავებს შემდეგნაირად:

 • თუ BTC-ის საბაზრო ფასი მიაღწევს $26,000-ს, TP/SL ორდერი A ამოქმედდება და დახურავს პოზიციას 1 BTC-სთვის საბაზრო ფასით. ტრეიდერს რჩება 0.5 BTC პოზიცია (TP/SL ორდერი B ჯერ კიდევ აქტიურია).
 • თუ BTC-ის საბაზრო ფასი 24000$-ს მიაღწევს, დარჩენილი 0.5 BTC-თვის Limit ორდერი შესრულდება და ახალი 0.5 BTC TP/SL ორდერი C გააქტიურდება. ამავდროულად, ტრეიდერის A პოზიციის ზომა გაიზრდება 1 BTC-მდე და ორი TP/SL ორდერი B და C დარჩება აქტიური.

TP/SL ორდერი С

 • TP/SL პარამეტრები: პოზიციის ნაწილისთვის
 • TP ტრიგერ-ფასი: $27,000
 • რაოდენობა: 0.5 BTC
 • SL ტრიგერის ფასი: $22,000
 • რაოდენობა: 0.5 BTC

რა უპირატესობებს გვთავაზობს TP და SL ვაჭრობისას?

რისკების მართვა

TP და SL საშუალებას გაძლევთ შეზღუდოთ პოტენციური დანაკარგები და მოგება. თუ თქვენ დააყენებთ წინასწარ განსაზღვრულ საბოლოო წერილს (SL), შეგიძლიათ აკონტროლოთ მაქსიმალური თანხა, რომლის დაკარგვაც გსურთ ვაჭრობიდან. მეორეს მხრივ, TP შეკვეთები საშუალებას გაძლევთ დაიჭიროთ მოგება, როდესაც ბაზარი მიაღწევს თქვენთვის სასურველ ფასს.

 

ემოციური მიკერძოების აღმოფხვრა და სავაჭრო დისციპლინის შენარჩუნება

ვაჭრობა ემოციებს ეხება. ვაჭრობა ხშირად შეიძლება რთული იყოს და ემოციებმა შეიძლება დაჩრდილოს გადაწყვეტილება სტრატეგიის ცვლილებებთან დაკავშირებით. TP და SL შეკვეთები დაგეხმარებათ ემოციური მიკერძოების აღმოფხვრაში თქვენი სტრატეგიის ავტომატიზაციის გზით. ორდერების წინასწარ დაგეგმვით, შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ თქვენი გეგმიდან გადახვევის ცდუნება შიშის ან სხვა ემოციური ფაქტორების გამო. TP და SL აუმჯობესებს სავაჭრო დისციპლინას და გეხმარებათ სავაჭრო გეგმის შესრულებაში, რაც წარმატებული ვაჭრობის საფუძველია.

 

დროის მენეჯმენტი

TP და SL ზოგავს დროს, რადგან თქვენ არ გჭირდებათ მუდმივად აკონტროლოთ ბაზარი. მათი დაწესების შემდეგ შეგიძლიათ ფოკუსირება მოახდინოთ თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის სხვა ასპექტებზე.

მხარდაჭერა

ჩვენს ბირჟასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ:

 • დატოვოთ მოთხოვნა ჩვენს ვებგვერდზე;
 • მოგვწეროთ მხარდაჭერის ელ-ფოსტაზე: support@whitebit.com;
 • ან ჩატში ეკრანის ქვედა მარჯვენა კუთხეში მდებარე ღილაკზე დაწკაპუნებით. 

დაგეხმარათ სტატია?

2-ს 2-დან გამოადგა ეს სტატია