პირის ვერიფიკაცია (KYC)

დაიცავით ანგარიში ჩვენი მარტივი " იცოდე შენი მომხმარებელი " (KYC) პროცედურის მეშვეობით