WhiteBIT Launchpad

Co to jest WhiteBIT Launchpad?

WhiteBIT Launchpad to platforma umożliwiająca wsparcie obiecujących projektów kryptowalutowych we wczesnych fazach rozwoju oraz zapewniająca społeczności użytkowników WhiteBIT ekskluzywny dostęp do tokenów projektu jeszcze przed ich wejściem na rynek. 

Takie platformy zapewniają szereg korzyści zarówno profesjonalistom, jak i nowicjuszom w branży, głównie dlatego, że:

 • Projekty, które można wspierać, przechodzą rygorystyczną weryfikację ze strony WhiteBIT;
 • Uczestnicy Launchpad otrzymują informacje na temat nowych projektów kryptowalutowych i ich aktywów jeszcze przed ich debiutem na rynku;
 • Społeczność WhiteBIT sama wybiera projekty, które zostaną dodane do giełdy;
 • Jeśli projekt uzyska wystarczającą liczbę głosów, każdy uczestnik głosowania otrzymuje udziały w nowym projekcie po stałej cenie.

Ponieważ do udziału w głosowaniu wymagane jest posiadanie WhiteBIT Coin (WBT) w Holdingu, użytkownicy mogą także otrzymywać korzyści płynące z przechowywania tokenów ekosystemu:

 • Rabat do 100% na opłaty makerów;
 • Bezpłatne wypłaty ETH i tokenów ERC20;
 • Podwyższona stawka programu poleceń;
 • Wiele korzyści z korzystania z sieci Whitechain;
 • Darmowe weryfikacje AML;
 • SoulDrop.

WhiteBIT Launchpad to możliwość być na fali i jako pierwszy uzyskać dostęp do nowych aktywów na rynku, wybierając je samodzielnie. Ponadto platforma zapewnia pełny dostęp do korzyści z przechowywania WBT, otwierając użytkownikom pełen zakres możliwości ekosystemu WhiteBIT.

Jak działa Launchpad?

 1. Najpierw giełda akceptuje wnioski od projektów, które chcą wziąć udział w głosowaniu.
 2. Wybrane projekty przechodzą weryfikację ze strony giełdy pod kątem zgodności z normami bezpieczeństwa i innych istotnych czynników.
 3. Po pozytywnej ocenie projektu przez giełdę, projekt zostaje dodany do strony WhiteBIT Launchpad. W tym momencie projekt ma status "Wkrótce".

 

Na tym etapie użytkownicy mogą zapoznać się z informacjami na temat projektu, klikając przycisk "Odkryj", aby otworzyć stronę z informacjami. Przechodząc do odpowiedniej sekcji, możesz zapoznać się z dystrybucją tokenów, chronologią, dostępem do alokacji, mediów społecznościowych projektu, zespołem, misją i datą rozpoczęcia głosowania.

 

 1. Kiedy giełda rozpoczyna głosowanie wśród uczestników Launchpad na określony projekt lub projekty, projekt otrzymuje status "Aktywny", a użytkownicy mogą zagłosować na projekt.

 

 1. Głosowanie na projekt trwa do daty zakończenia Launchpad, która jest podana w szczegółach projektu. Jeśli projekt zbiera wystarczającą liczbę głosów, głosowanie zostaje zakończone, a wśród osób, które zagłosowały, następuje podział tokenów. W tym momencie status projektu na stronie Launchpad zmienia się na "Distribution".

Uwaga: etapy dystrybucji różnią się w zależności od projektu.

 

 1. Po podziale tokenów między uczestników Launchpad, aktywa projektu zostają dodane na giełdę i oficjalnie wchodzą na rynek. Status projektu zmienia się na "Gotowe".

Jeśli projekt nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, nie jest dodawany na giełdę i otrzymuje status "Nie zrealizowano", a środki, które uczestnicy wykorzystali do głosowania, zostają zwrócone na ich salda podstawowe.

Jak zostać uczestnikiem WhiteBIT Launchpad?

Aby móc głosować na wybrane projekty, użytkownicy muszą przechowywać co najmniej 200 WhiteBIT Coin (WBT) w Holdingu (co najmniej drugi poziom) i mieć środki na koncie, którymi będą głosować na projekt.

Poziom Holdingu jest wykorzystywany do obliczania wielkości alokacji w równowartości USDT, którymi użytkownik może głosować na wybrany aktyw. Jest to kolejna korzyść płynąca z posiadania WhiteBIT Coin (WBT). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Aby móc głosować na projekt, na twoim saldzie podstawowym muszą znajdować się USDT, wszyscy uczestnicy Launchpad głosują na projekty swoimi pieniędzmi.

Z dostępnej alokacji USDT do głosowania wpłacasz określoną przez siebie kwotę w USDT na projekt. Nie pobieramy opłat za głosowanie, podobnie jak w przypadku, gdy projekt cię nie interesuje, lub gdy nie masz wymaganej kwoty.

Aby zagłosować na projekt, musisz przejść na stronę Launchpad, wybrać projekt, który znajduje się w statusie "Aktywny", otworzyć szczegóły projektu, podać kwotę w USDT i kliknąć przycisk "Głosuj".

Twoje fundusze zostaną pobrane z twojego salda podstawowego i będą oczekiwać na zakończenie okresu głosowania. Możesz sprawdzić swoje głosy na stronie Historia w karcie Launchpad.

Jeśli głosowanie na projekt jeszcze się nie rozpoczęło, to projekt będzie w statusie "Wkrótce" z odliczaniem czasu do rozpoczęcia głosowania. Aby otrzymać powiadomienie e-mail o rozpoczęciu głosowania, przesuń suwak.

 

 

Definicje:

 • Soft Cap - minimalna wymagana suma dla listingu projektu.
 • Hard Cap - maksymalna suma dla listingu projektu.
 • Alokacja - jest to maksymalna suma USDT, którą można wpłacić w ramach głosowania na projekt. Obliczenie kwoty USDT, którą użytkownik może zagłosować na projekt, zależy od poziomu WBT Holding. Im wyższy poziom Holdingu, tym większa alokacja.

Uwaga: alokacja dla różnych projektów może być różna, dlatego zawsze zwracaj uwagę na tabelę alokacji dla wybranego projektu.

Aby sprawdzić alokację dla projektu, kliknij przycisk "Odkryj" i przejdź do sekcji "Access to Allocation" w szczegółach projektu, gdzie zobaczysz alokację dla wybranego projektu.

 

Istnieje 11 poziomów WBT Holding, a uczestnik musi przechowywać co najmniej 200 WBT, co odpowiada 2 poziomowi Holdingu, aby wziąć udział w Launchpad (aktualny poziom Holdingu można sprawdzić tutaj).

 

Vesting (od angielskiego) - to system stopniowego podziału tokenów projektu, na który zagłosował uczestnik Launchpad. Oznacza to, że w przypadku udanego głosowania użytkownik otrzyma określony procent tokenów. Inna część tokenów będzie przypisywana użytkownikowi w równych odstępach czasu przez określony przez projekt okres. Wszystkie informacje na temat okresów vestingu i procentowego stosunku przyznania będą dostępne na stronie projektu na Launchpad.

Daty pozdziału są podane w szczegółach projektu.

 

Informacje o vestingu tokenów uzyskanych na Launchpad można znaleźć na stronie Aktywność w sekcji Launchpad.

Jak odbywa się dystrybucja nowych tokenów wśród uczestników Launchpad?

Na naszej giełdzie są dwa rodzaje Launchpad - FCFS i Rozszerzony (Extended). 

Przy nazwie projektu zobaczysz flagę z adnotacją, która informuje o typie dystrybucji dla tego projektu. Dla każdego projektu typ może się zmieniać.

 

Rozszerzony

Rozszerzony (Extended) to Launchpad z zwrotem środków po dystrybucji tokenów i nieograniczonym Hard Capem. Jeśli projekt uzyska więcej głosów, niż jest to potrzebne, wszyscy uczestnicy otrzymają mniej tokenów projektu, w zależności od proporcji wpłaconych przez użytkowników USDT do wspólnego pulu. Jednak cena otrzymanych tokenów projektu w USDT pozostanie niezmieniona.

Załóżmy, że dla wprowadzenia aktywów na giełdę suma zebranych środków w ramach głosowania na Launchpad musi osiągnąć minimalną wartość 10 000 USDT. W przypadku udanego głosowania uczestnicy Launchpad mogą podzielić ogólny wolumen oferty na 25 000 tokenów projektu. Do oznaczenia nazwy aktywów proponujemy używać w tekście warunkowego tickera „TOK”.

Z dostępnego wolumenu alokacji USDT na głosowanie głosujesz na projekt na 50 USDT, ta operacja będzie widoczna w twojej historii w zakładce Launchpad. Po zakończeniu głosowania projekt osiąga 15 000 USDT. Cena dystrybucji tokenów wynosi 0,4 USDT za 1 TOK. Następnie wykonujemy obliczenia - 50 USDT / 15 000 USDT * 100 ≈ 0,33%.

50 USDT / 15 000 USDT * 100 ≈ 0,33% 

Następnie dzielimy ogólny wolumen oferty na 100 i mnożymy przez 0,33% - to procentowy udział twojego wkładu w ogólnej liczbie zebranych funduszy:

 25 000 TOK / 100 * 0,33 = 83,3 TOK 

Z tej formuły 83,3 TOK to ilość nowych tokenów projektu, które otrzymasz za udział w Launchpad tego projektu w przypadku udanego głosowania, a „reszta” trafia na twoje Konto główne. Obliczamy - sumę nowych tokenów mnożymy przez cenę dystrybucji i otrzymujemy ilość USDT, które faktycznie wykorzystałeś do głosowania:

83,3 TOK * 0,4 USDT = 33,3 USDT

Następnie odejmujemy od ogólnej kwoty wpłaty - rzeczywistą:

50 USDT - 33,3 USDT = 16,7 USDT

Na koniec mamy dwie kwoty - 83,3 TOK i 16,7 USDT „reszty” z początkowej wpłaty. Zauważ, że projekt może mieć przewidziany vesting.

FCFS

FCFS(First Come, First Served) – w tym rodzaju Launchpad Soft Cap i Hard Cap mają taką samą wartość. Zgodnie z tą mechaniką dystrybucji użytkownik otrzyma tokeny w równowartości wpłaconych USDT, po kursie tokena ustalonym dla tego Launchpad (czyli jeśli użytkownik zagłosuje na 2500 USDT przy cenie tokena 0,1 USDT, otrzyma 25 000 tokenów).

Załóżmy, że dla wprowadzenia aktywów na giełdę Soft Cap i Hard Cap w ramach głosowania na Launchpad to 30 000 USDT. W przypadku udanego głosowania uczestnicy Launchpad mogą podzielić ogólny wolumen oferty na 600 000 tokenów projektu (TOK).

Koszt dystrybucji tokenów wynosi 0,05 USDT za 1 TOK. Na przykład zagłosowałeś na 150 USDT. Po zakończeniu głosowania otrzymasz następującą ilość tokenów:

150/0,05 = 30 000 ТОК

Te środki zostaną przypisane na twoje Saldo podstawowe. Zauważ, że projekt może mieć zaplanowany vesting. 

Uwaga: wszystkie wskaźniki w tym artykule są przykładem. Terminy dystrybucji i odsetki od nowych aktywów po udanym głosowaniu będą się różnić dla każdego projektu. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie WhiteBIT Launchpad.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie przechowywane są środki i jakie są gwarancje wypłaty?

Launchpad to odpowiednik Initial Public Offerings (IPOs) i Initial Coin Offerings (ICOs). W ramach Launchpad giełda analizuje projekty, które chcą wprowadzić swoje aktywa na rynek, sprawdza je pod kątem zgodności ze standardami, informuje użytkowników i daje społeczności prawo do głosowania. Jeśli w wyniku głosowania projekt zdobywa wystarczającą liczbę głosów, giełda dodaje go na platformę, a uczestnicy Launchpad otrzymują nowe tokeny projektu wcześniej niż ktokolwiek inny.

 

Co się stanie, jeśli projekt nie zdobędzie wystarczającej liczby głosów?

Jeśli projekt nie zdobędzie wystarczającej liczby głosów, nie zostanie on dodany na giełdę, a użytkownicy, którzy głosowali na niego, otrzymają powiadomienie e-mailem i wszystkie swoje środki zostaną zwrócone na Saldo podstawowe. Mogą również znaleźć informacje o zwrocie środków w zakładce Historia, sekcja Launchpad.

 

Co się stanie, jeśli projekt przekroczy Soft Cap?

Oznacza to, że dla tego projektu został zastosowany Rozszerzony Launchpad. 

Ilość tokenów zostanie przeliczona w zależności od zebranej kwoty, a każdy uczestnik otrzyma część swoich zainwestowanych środków po przeliczeniu. Na przykład, Soft Cap wynosił 10 000 USDT. Projekt oferuje 25 000 tokenów (TOK).

W wyniku głosowania projekt zdobywa 15 000 USDT. Cena rozdzielenia tokenów wynosi 0,4 USDT za 1 TOK. Przykładowo, zagłosowałeś na 50 USDT.

50 USDT / 15 000 USDT * 100 ≈ 0,33% - to twój procentowy udział w całym puli tokenów projektu.

25 000 TOK/100*0,33 = 83,3 TOK - ilość tokenów projektu, które otrzymasz za udział w Launchpad.

83,3 ТОК * 0,4 USDT = 33,3 USDT - suma, którą faktycznie zagłosowałeś.

50 USDT - 33,3 USDT = 16,7 USDT - to twój "resztek", pozostała kwota po głosowaniu.

W okresie etapu dystrybucji otrzymasz 83,3 TOK i 16,7 USDT "reszty" z początkowego wkładu. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, a także zobaczysz te informacje w zakładce Historia, sekcja Launchpad.

Uwaga: projekt może mieć zaplanowany vesting.  

 

Czy mogę anulować mój głos?

Tak, możesz anulować swój głos przed zakończeniem głosowania, o ile projekt pozostaje w statusie "Aktywny"; po uzyskaniu innego statusu nie można już anulować swojego wyboru. Po anulowaniu głosu środki zostaną zwrócone na twoje Saldo podstawowe.

 

Jaki jest maksymalny i minimalny rozmiar USDT, który mogę podać podczas głosowania?

Minimalny rozmiar głosowania może się zmieniać w zależności od projektu. Maksymalny rozmiar głosu wynosi tyle, ile alokacja. Zauważ, że alokacja dla różnych projektów może być różna, więc zawsze zwracaj uwagę na tabelę alokacji dla wybranego przez ciebie projektu.

Wsparcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjonalności naszej giełdy, możesz:

 

 • Wysłać zgłoszenie na naszej stronie internetowej;
 • Napisać na e-mail obsługi klienta: support@whitebit.com;
 • Napisać w czat, używając przycisku w prawym dolnym rogu ekranu strony internetowej lub w aplikacji WhiteBIT, w lewym górnym rogu, przejdź do sekcji "Konto" — "Dział wsparcia”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0