WhiteBIT Futures

Czym są bezterminowe kontrakty futures?

Bezterminowy (perpetual) kontrakt — to rodzaj kontraktu futures, który nie ma ustalonego terminu wykonania. Oznacza to, że możesz pozostawić swoją pozycję otwartą tak długo, jak chcesz.
Ponadto na naszej giełdzie istnieje mechanizm mający na celu utrzymanie cen na rynku futures jak najbardziej zbliżonych do cen na rynku spot, co odróżnia go od tradycyjnych kontraktów futures. Warto również zauważyć, że na naszej giełdzie stosowane są wyłącznie bezterminowe kontrakty futures.

Stopa finansowania (Funding rate) to współczynnik różnicy między rynkiem spotowym a rynkiem futures. Główna różnica między nimi polega na tym, że na rynku futures użytkownicy płacą prowizję sobie nawzajem za korzystanie z pożyczonych środków, w przeciwieństwie do rynku spot, gdzie prowizja jest pobierana przez giełdę. Ta stopa może być dodatnia lub ujemna, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku.

Jak działają bezterminowe kontrakty futures?

Bezterminowe kontrakty futures działają podobnie do naszej obecnej mechaniki handlu marżowego. Możesz otwierać zarówno długie (Long), jak i krótkie (Short) pozycje oraz korzystać z dźwigni finansowej. W zależności od wybranego kierunku rynku i aktualnej sytuacji na rynku, możesz zarówno płacić, jak i otrzymywać opłatę za finansowanie. Więcej informacji na temat pozycji i różnic między nimi znajdziesz w tym artykule. 

Na rosnącym rynku opłata za finansowanie jest dodatnia, co oznacza, że użytkownicy posiadający otwarte długie pozycje płacą prowizję za pożyczone środki użytkownikom posiadającym otwarte krótkie pozycje. W przypadku spadającego rynku sytuacja ulega odwróceniu.

 

Obliczenia finansowania są dokonywane automatycznie co 8 godzin dla wszystkich aktywnych pozycji, na stronie handlowej zawsze wyświetlane jest również odliczanie czasu do kolejnego naliczenia.

Ważne jest zrozumienie, że podczas zakupu kontraktu futures nie kupujesz samego aktywa bazowego, ponieważ kontrakt futures stanowi umowę między stronami dotyczącą przyszłej transakcji kupna lub sprzedaży aktywa po wcześniej ustalonej cenie w określonym momencie czasu.

 

Aktualną wartość finansowania oraz czas do następnego naliczenia można sprawdzić na stronie handlowej kontraktami futures, powyżej wykresu. Historia poprzednich naliczeń jest również dostępna do przeglądania w sekcji Historia finansowania.

Jakie są zalety z handlu kontraktami futures?

Niskie prowizje.

Na naszej giełdzie prowizje za handel kontraktami futures są znacznie niższe niż na rynku spotowym.

 

Wysoki potencjalny zysk.

Kontrakty futures pozwalają korzystać z dźwigni finansowej, a na naszej giełdzie możesz ustawić dźwignię nawet do 100x. To daje możliwość uzyskania dostępu do aktywów, płacąc tylko część ich wartości.

 

Zarządzanie ryzykiem.

Kontrakty futures są idealne do zabezpieczania swojego portfela handlowego. Na przykład, możesz kupić aktywo za 5000 USD, oczekując wzrostu jego wartości, a jednocześnie otworzyć krótką pozycję tylko za 500 USD, korzystając z dźwigni finansowej w wysokości 10-krotności, aby zabezpieczyć się. Pozwala to ryzykować tylko 500 USD na kontraktach futures i chronić swój portfel przed potencjalnymi stratami. Możesz również zarabiać na wahaniach ceny w obie strony.

 

Elastyczność strategii handlowych.

Możesz zarabiać nawet na spadku rynku, zabezpieczając swój portfel niewielkimi kwotami i czerpiąc zyski z niewielkich zmian cen dzięki dźwigni finansowej.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli otworzysz i zamkniesz pozycję przed zakończeniem czasu naliczania finansowania, czy zostanie ono naliczone?

Nie, w tym przypadku finansowanie nie zostanie naliczone. Aby otrzymać finansowanie, musisz poczekać na zakończenie czasu naliczania, które odbywa się co 8 godzin i jest wyświetlane na stronie handlowej nad wykresem oraz w Historii finansowania.

 

Co oznacza "PERP" w kontraktach futures?

PERP to skrót od "perpetual", co oznacza, że ten kontrakt jest bezterminowy i nie ma ustalonego terminu wykonania.

 

Jakie dźwignie finansowe są dostępne dla kontraktów futures?

Dla handlu kontraktami futures dostępne są dźwignie: 1x, 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x.

 

Co to jest normalizacja?

Normalizacja to proces automatycznej konwersji aktywów. Może to nastąpić z aktywem, który masz na swoim koncie, podczas handlu innym aktywem w parze. Na przykład, jeśli masz ETH na koncie zabezpieczenia i chcesz otworzyć pozycję BTC-PERP. W tym przypadku normalizacja zostanie przeprowadzona podczas zamknięcia pozycji.

Wsparcie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

  • Wyślij zgłoszenie na naszej stronie internetowej;
  • Napisz na e-mail obsługi klienta: support@whitebit.com;
  • Napisz w czat, używając przycisku w prawym dolnym rogu ekranu strony internetowej lub w aplikacji WhiteBIT, w lewym górnym rogu, przejdź do sekcji "Konto" — "Dział wsparcia”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0