Wypłaty za pomocą EUR SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) – to wspólna przestrzeń płatności w EUR; standard płatności stosowany w Unii Europejskiej oraz w kilku innych krajach, które do niej nie należą. Na tej przestrzeni wszystkie płatności w EUR realizowane są na takich samych warunkach, zarówno w obrębie jednego kraju, jak i w innych krajach Europy, które są częścią przestrzeni SEPA.

W tym artykule dowiesz się, jak wypłacić EUR, korzystając z tej metody płatności.

Aby wypłacić EUR na IBAN za pomocą przelewu SEPA na stronie internetowej, postępuj zgodnie z tymi krokami:

1. Przejdź na stronę sald

Na górnym pasku strony kliknij "Sald" i wybierz "Ogólny" lub "Podstawowy".

 

2. Wybierz walutę

Znajdź w liście walutę, którą chcesz wypłacić, lub wpisz ticker waluty narodowej w polu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk "Wypłata".

 

Zwróć uwagę: wypłaty przez SEPA na IBAN są dostępne tylko dla EUR.

 

3. Wybierz dostawcę

Wybierz EUR SEPA z listy dostawców.

Podaj swój IBAN, kwotę do wypłaty i kliknij przycisk "Kontynuuj". Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę potwierdzenia płatności.

 

Zwróć uwagę: przy pierwszej wypłacie EUR za pomocą płatności SEPA, musisz przejść procedurę weryfikacji konta IBAN. Szczegóły dotyczące procedury uzyskania wyciągu bankowego można znaleźć w sekcji "Jak uzyskać wyciąg bankowy?".

Warto pamiętać, że liczba kont IBAN, które można używać do takich transakcji, nie jest ograniczona, ale każdy nowy IBAN musi być zweryfikowany w tej procedurze, ponieważ wypłata za pomocą SEPA na konto IBAN jest możliwa tylko na własne konto bankowe, a nie na konta osób trzecich.

Aby zweryfikować konto IBAN i dokonać kolejnych wypłat SEPA na ten IBAN, należy załadować do odpowiedniego formularza jeden z następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o posiadaniu konta z banku;
 • wyciąg z konta bankowego.

 

Ponadto, dokument musi spełniać kilka wymagań:

 • musi to być aktualny dokument (za bieżący rok);
 • musi być podpisany lub opatrzony pieczęcią banku;
 • musi zawierać pełny numer konta IBAN oraz nazwisko właściciela rachunku płatniczego.

 

4. Potwierdź wypłatę

Aby potwierdzić i utworzyć zlecenie wypłaty, należy:

 1. Wprowadzić kod podany w e-mailu. Kod ten będzie ważny przez 180 sekund;
 2. Wprowadzić kod 2FA z aplikacji Google Authenticator lub innej aplikacji.

Gotowe! Teraz możesz sprawdzić swoją wypłatę w sekcji Historia. W zakładce "Saldo Podstawowe" i "Wypłaty" będą dostępne szczegóły płatności.

 

Zwróć uwagę: czas zaksięgowania środków na koncie bankowym zależy od banku i może wynosić od 5 minut do 3 dni roboczych. Wypłata jest możliwa tylko na własne konto bankowe obsługujące przelew SEPA. W przypadku odmowy banku lub podania nieprawidłowych danych i zwrotu wypłaty, zostanie naliczona opłata w wysokości 5 EUR.

Aby wypłacić EUR na IBAN za pomocą przelewu SEPA w aplikacji mobilnej:

1. Przejdź do zakładki Portfel

Otwórz stronę główną aplikacji WhiteBIT, możesz przejść do formularza wypłaty poprzez zakładkę "Portfel" - "Wypłata".

 

2. Wybierz walutę

Znajdź w liście walutę, którą chcesz wypłacić, lub wpisz ticker waluty narodowej w polu wyszukiwania, a następnie kliknij na nią.

 

Zwróć uwagę: wypłaty przez SEPA na IBAN są dostępne tylko dla EUR.

 

3. Wybierz dostawcę

Wybierz EUR SEPA z listy dostawców.

 

Podaj kwotę do wypłaty, swój IBAN i kliknij przycisk "Kontynuuj". Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę potwierdzenia płatności.

 

Zwróć uwagę: aby dokonać wypłaty przez SEPA na IBAN, musisz przejść procedurę weryfikacji konta IBAN. Żądanie weryfikacji IBAN otrzymasz podczas pierwszego użycia IBAN do wypłaty. Szczegóły dotyczące procedury uzyskania wyciągu bankowego można znaleźć w sekcji "Jak uzyskać wyciąg bankowy?".

 

Warto pamiętać, że liczba kont IBAN, które można używać do takich transakcji, nie jest ograniczona, ale każdy nowy IBAN musi być zweryfikowany w tej procedurze, ponieważ wypłata za pomocą SEPA na konto IBAN jest możliwa tylko na własne konto bankowe, a nie na konta osób trzecich.

 

Aby zweryfikować konto IBAN i dokonać kolejnych wypłat SEPA na ten IBAN, należy załadować do odpowiedniego formularza jeden z następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o posiadaniu konta z banku;
 • wyciąg z konta bankowego.

 

Ponadto, dokument musi spełniać kilka wymagań:

 • musi to być aktualny dokument (za bieżący rok);
 • musi być podpisany lub opatrzony pieczęcią banku;
 • musi zawierać pełny numer konta IBAN oraz nazwisko właściciela rachunku płatniczego.

 

4. Potwierdź wypłatę

Aby potwierdzić i utworzyć zlecenie wypłaty, należy:

 1. Wprowadzić kod podany w e-mailu. Kod ten będzie ważny przez 180 sekund;
 2. Wprowadzić kod 2FA z aplikacji Google Authenticator lub innej aplikacji.

Gotowe! Teraz, aby sprawdzić swoje wypłaty, przejdź do sekcji "Portfel" w aplikacji WhiteBIT i kliknij przycisk "Historia".

У вкладці "Основний" і "Зняття" вам будуть доступні деталі вашого платежу.

 

Zwróć uwagę: Okres zaksięgowania środków na koncie bankowym zależy od twojego banku i może trwać od 5 minut do 3 dni roboczych. Wypłaty są możliwe tylko na własne konto w banku, który obsługuje przelewy SEPA. W przypadku odmowy banku lub podania niepoprawnych danych oraz zwrotu wypłaty, zostanie pobrana opłata w wysokości 5 EUR.

Wypłata EUR SEPA Clear Junction

Oprócz standardowej metody wypłaty na IBAN SEPA, na naszej giełdzie dostępny jest również osobny dostawca do przeprowadzania transakcji w EUR – Clear Junction. Główna różnica polega na tym, że metody SEPA i SEPA Clear Junction są obsługiwane przez różne banki.

 

Clear Junction – to globalny dostawca płatności, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie wypłat, a także depozytów w EUR na naszej giełdzie na dwa sposoby: SEPA Clear Junction i SEPA Instant Clear Junction. 

 

Zwróć uwagę: obecnie wypłata EUR SEPA Clear Junction jest dostępna wyłącznie dla obywateli i rezydentów następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Ukraina.

 

Aby dokonać wypłaty EUR SEPA Clear Junction na stronie internetowej:

 1. Przejdź do strony z saldami.

 1. Znajdź w liście walut EUR, albo wpisz ticker EUR w polu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk “Wypłata”.

 1. Wybierz w liście dostawców EUR SEPA Clear Junction lub EUR SEPA Instant Clear Junction.

Ważne: jedyną różnicą między wymienionymi metodami wypłaty jest szybkość przetwarzania transakcji. Metoda EUR SEPA Instant Clear Junction pozwala na szybszą wypłatę środków o każdej porze. Jednak przedtem należy upewnić się, że twój bank obsługuje przelewy Instant. W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi twojego banku.

 1. Wpisz swój IBAN oraz kwotę wypłaty. Możesz także zobaczyć kwotę razem z prowizją.
 2. Potwierdź wypłatę – wpisz kod podany w wiadomości e-mail (będzie on ważny przez 180 sekund) oraz kod 2FA z aplikacji Google Authenticator lub innej aplikacji. 

Gotowe! Teraz możesz sprawdzić swoją wypłatę w sekcji Historia

 

Aby dokonać wypłaty EUR SEPA Clear Junction w aplikacji:

 

 1. Przejdź do zakładki Portfel i kliknij Wypłata.

 1. Znajdź w liście EUR, albo wpisz ticker EUR w polu wyszukiwania, a następnie kliknij na niego.

 1. Wybierz dostawcę EUR SEPA Clear Junction lub EUR SEPA Instant Clear Junction.

 

 1. Wpisz swój IBAN oraz kwotę wypłaty. 
 2. Potwierdź wypłatę – wpisz kod podany w wiadomości e-mail (będzie on ważny przez 180 sekund) oraz kod 2FA z aplikacji Google Authenticator lub innej aplikacji. 

Gotowe! Gotowe! W sekcji “Portfel” – “Historia” będą dostępne szczegóły płatności w zakładce “Podstawowy” – “Wypłaty”. 

Okres księgowania środków na rachunku bankowym zależy od Twojego banku oraz możliwości dokonania przelewu Instant, i może trwać od 5 minut do 3 dni roboczych.

 

Ponieważ ten dostawca należy do jednej grupy z Visa/Mastercard, Checkout Visa/Mastercard, ZEN, całkowity dzienny limit wypłat w tej grupie wynosi 14 500 EUR. Prowizja przy wypłacie EUR SEPA Clear Junction i EUR SEPA Instant Clear Junction jest taka sama i jest wskazana w oknie wypłaty. Te informacje można również sprawdzić na stronie Opłaty.

 

Zwróć uwagę: w celu przetworzenia twojej transakcji, procedura weryfikacji tożsamości (KYC) musi być przeprowadzona w standardowy sposób (zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji). Jeśli przeszedłeś KYC przez dostawcę Diia, prosimy o kontakt z nami w dogodny sposób spośród wymienionych poniżej i poinformowanie nas o twojej sytuacji.

Jak uzyskać wyciąg bankowy?

W tej sekcji szczegółowo omówimy mechanizm generowania wyciągu bankowego dla kilku najpopularniejszych banków.

 

Aby uzyskać wyciąg w Monobank:

 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Monobank;
 2. W głównym menu wybierz odpowiednie konto;
 3. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do ustawień konta;
 4. Przewiń w dół do sekcji "Ustawienia";
 5. Wybierz opcję "Wyślij wyciąg z konta";
 6. Wybierz język wyciągu, okres i format dokumentu (PDF lub Excel);
 7. Potwierdź zamówienie wyciągu;
 8. Przejrzyj, pobierz lub wyślij wyciąg na e-mail, do przechowalni lub przez jeden z komunikatorów.

 

Aby uzyskać wyciąg w Revolut:

 1. Otwórz aplikację mobilną Revolut;
 2. Przejdź do zakładki "Główna" na dolnym panelu;
 3. Wybierz walutę portfela;
 4. Naciśnij na 3 poziome kropki i wybierz "Wyciąg";
 5. Naciśnij przycisk "Konto" i wybierz swoje konto w odpowiedniej walucie;
 6. Wybierz zakres dat i format pliku wyciągu (PDF lub Excel);
 7. Naciśnij "Utwórz", aby otworzyć historię konta. Aby pobrać wyciąg, naciśnij ikonę eksportu w prawym górnym rogu ekranu.

 

Aby uzyskać wyciąg w Wise:

 1. Zaloguj się do aplikacji Wise;
 2. W zależności od tego, jaki wyciąg potrzebujesz, wybierz odpowiednie konto;
 3. Naciśnij na 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu;
 4. Wybierz odpowiedni typ dokumentu;
 5. Wybierz okres, za który chcesz otrzymać wyciąg;
 6. Wybierz format pliku;
 7. Może być potrzebne wprowadzenie hasła do profilu Wise lub użycie danych biometrycznych, aby pobrać wyciąg.

 

Aby uzyskać wyciąg w ZEN:

 1. Otwórz aplikację ZEN i na głównej stronie (skrajny lewy ekran) dotknij konta, dla którego potrzebujesz wyciągu;
 2. Naciśnij na trzy kropki w prawym górnym rogu i wybierz "Wyciągi";
 3. Naciśnij na "Eksport wyciągu";
 4. Następnie wybierz miesiąc, za który chcesz utworzyć wyciąg, oraz typ pliku (możesz utworzyć wyciąg w formacie PDF lub CSV);
 5. Zwykle po kilku sekundach wyciąg będzie gotowy i będziesz mógł go wyeksportować na e-mail, do komunikatora lub zapisać na swoim urządzeniu.

 

Zwróć uwagę:  jeśli nie znalazłeś w tej sekcji swojego banku lub masz jakiekolwiek inne trudności z generowaniem wyciągu, zalecamy skontaktowanie się z działem wsparcia swojego banku, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu swojego problemu.

Wsparcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjonalności naszej giełdy, możesz:

 • Wysłać zgłoszenie na naszej stronie internetowej;
 • Napisać na e-mail obsługi klienta: support@whitebit.com;
 • Napisać w czat, używając przycisku w prawym dolnym rogu ekranu (w aplikacji WhiteBIT, w lewym górnym rogu, przejdź do sekcji "Konto" — "Dział wsparcia")

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0