Stała stawka i procent w walucie krajowej

Stała stawka i procent w walucie krajowej

Na giełdzie kryptowalut WhiteBIT dostawcy usług płatniczych stosują różne warianty prowizji przy wypłacie i zasileniu waluty krajowej na karty bankowe lub inne serwisy płatnicze.

W tym artykule omówimy szczegółowo stałą stawkę i procent podczas realizacji transakcji z walutami krajowymi oraz przykłady obliczeń prowizji.

Pełna lista obsługiwanych systemów płatniczych, prowizji, limitów na zasilenie i wypłatę walut fiducjarnych jest dostępna na stronie "Opłaty" w sekcji "Waluty krajowe".

 

Jak obliczyć prowizję przy wypłacie i doładowaniu walut krajowych?

Prowizje dzielą się na:

 1. Stała stawka w walucie krajowej. Na przykład, 2 USD, 50 UAH, 3 EUR;
 2. Stały procent od kwoty transakcji. Na przykład, 1%, 2,5%;
 3. Stała stawka i procent. Na przykład, 2 USD + 2,5%.

Z uwagi na to, że prowizje są uwzględniane w kwocie przelewu, użytkownikom trudno jest obliczyć poprawną kwotę do realizacji transakcji.

WhiteBIT umożliwia użytkownikom zasilenie salda na żądaną kwotę z uwzględnieniem wszystkich prowizji. Poniżej przedstawiamy przykłady, jak uniknąć błędów podczas przelewów i poprawnie obliczyć prowizję.

Jakie systemy płatnicze wspierają stały procent od kwoty transakcji?

Stały procent prowizji od kwoty transakcji jest dostępny w systemach płatniczych:

 • AdvCash;
 • Mastercard;
 • Visa;
 • Checkout Visa/Mastercard;
 • NixMoney;
 • PayUnicard.

Na przykład, jeśli chcesz wysłać EUR przy użyciu systemu płatniczego NixMoney E-wallet, system wskaże stały procent dla transakcji w sieci – 1%. Określony procent prowizji będzie naliczany od kwoty do wysłania.

Zwróć uwagę, że szczególną cechą tego typu prowizji jest ograniczenie minimalnej i maksymalnej wysokości kwoty. Jeśli kwota prowizji jest mniejsza od minimalnej wartości lub większa od maksymalnej, prowizja będzie naliczana jako stała wartość, a nie obliczany procent od transakcji.

 • Bez uwzględnienia prowizji – przełącznik "Wyświetlana kwota z prowizją" jest wyłączony.Kwota wskazana w formularzu wypłaty, czyli 1000 EUR, od której należy odjąć stały 1% procent. Po wysłaniu środków otrzymasz na swoje konto 990 EUR.

 • Z uwzględnieniem prowizji – przełącznik "Pokaż kwotę z prowizją" jest włączony.


Jeśli chcesz otrzymać dokładną kwotę na konto w wysokości 1000 EUR, musisz od kwoty wysłania odjąć 1% prowizji. Czyli, aby otrzymać 1000 EUR, musisz wysłać 1010,11 EUR.

Formuła obliczenia prowizji: 1010,11 * 0,01 = 10,11 – to prowizja 1%, która zostanie pobrana z kwoty wysyłanej, aby otrzymać 1000 EUR.

Jeśli obliczymy prowizję na kwotę 1000 * 0,01 = 10, to uzyskamy kwotę do wysłania 1010 EUR. Po wysłaniu kwoty na wypłatę, system płatności pobierze prowizję właśnie od otrzymanej kwoty. Odpowiednio, nie otrzymasz potrzebnej kwoty, a zaksięguje się 999,89 EUR.

Jaka jest stała stawka w walucie krajowej?

Obecnie stała stawka jest dostępna przy wypłacie EUR metodą SEPA – 5 EUR.

Ważne: doładowanie EUR SEPA odbywa się bez prowizji!

Załóżmy, że chcesz wysłać 1000 EUR przy użyciu systemu płatniczego SEPA Transfer, w systemie będzie wyświetlana stała prowizja w sieci – 5 EUR. Określona prowizja zostanie odjęta od kwoty do wysłania.

 • Bez uwzględnienia prowizji – przełącznik "Wyświetlana kwota z prowizją" jest wyłączony.Od kwoty wskazanej w formularzu wypłaty, czyli 1000 EUR, należy odjąć stałą stawkę w walucie fiducjarnej. Po wysłaniu środków otrzymasz na swoje konto 995 EUR.

 • Z uwzględnieniem prowizji – przełącznik "Wyświetlana kwota z prowizją" jest włączony.

 

Jeśli chcesz otrzymać dokładną kwotę na konto w wysokości 1000 EUR, musisz od kwoty wysyłanej odjąć kwotę prowizji. Czyli wysyłasz 1005 EUR i z uwzględnieniem prowizji otrzymujesz na swoje konto 1000 EUR.

Dla jakich walut dostępna jest stała stawka i procent?

Stała stawka i procent są obecnie dostępne dla trzech walut:

 • EUR Visa/Mastercard;
 • USD Visa/Mastercard;
 • UAH GEO Pay E-Wallet;
 • UAH GEO Pay Card Transfer.

Na przykład, jeśli chcesz wysłać EUR przy użyciu systemu płatniczego Visa/Mastercard, system wskaże stałą stawkę i procent prowizji w sieci – 2 EUR + 2%, łączna wartość jest odjęta od kwoty do wysłania.

 • Bez uwzględnienia prowizji – przełącznik "Wyświetlana kwota z prowizją" jest wyłączony.

 

W przypadku, gdy system płatności wskazuje obie prowizje, najpierw pobierana jest stała stawka, a następnie od otrzymanej kwoty odejmowany jest procent. W ten sposób procent prowizji będzie mniejszy i niezależny od stałej stawki.

Kwota wskazana w formularzu wypłaty, czyli 1000 EUR, od której należy odjąć stałą stawkę 2 EUR, a następnie odjąć 2% od otrzymanej kwoty.

Formuła obliczenia: 1000 – 2 – ((1000 – 2) * 0,02) = 998 – 19,96 = 978,04.

Prowizja od 1000 EUR wyniesie 21,96 EUR. Po wysłaniu środków, otrzymasz na swoje konto 978,04 EUR.

 • Z uwzględnieniem prowizji – przełącznik "Wyświetlana kwota z prowizją" jest włączony.W tym przypadku od kwoty do wysłania pobrana zostanie stała prowizja, a następnie procent.

Jeśli chcesz otrzymać dokładną kwotę na konto w wysokości 1000 EUR, musisz najpierw odjąć stałą stawkę, następnie 2% prowizji i dodać je do początkowej kwoty. Czyli wysyłasz 1022,41 EUR i z uwzględnieniem prowizji otrzymujesz na swoje konto 1000 EUR.

Formuła obliczenia prowizji: (1022,41 – 2) * 0,02 + 2 = 20,41 + 2 = 22,41 – to prowizja 2% + 2 EUR, którą należy dodać do kwoty wysyłanej, aby otrzymać na swoje konto 1000 EUR. Odpowiednio, 1000 + 22,41 = 1022,41.

Formuła księgowania środków: 1022,41 – 2 – ((1022,41 – 2) * 0,02) = 1020,41 – (1020,41 * 0,02) = 1020,41 – 20,4082 = 1000 — otrzymujemy ostateczną kwotę do zaksięgowania.

Wsparcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjonalności naszej giełdy, możesz:

 • Wysłać zgłoszenie na naszej stronie internetowej;
 • Napisać na e-mail obsługi klienta: support@whitebit.com;
 • Napisać w czat, używając przycisku w prawym dolnym rogu ekranu (w aplikacji WhiteBIT, w lewym górnym rogu, przejdź do sekcji "Konto" — "Dział wsparcia"). 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0