Handel marżowy

Czym jest handel marżowy?

Handel marżowy (Margin Trading) to narzędzie, które umożliwia uczestnictwo w handlu cyfrowymi aktywami na rynku, wykorzystując środki, które można pożyczyć, i osiąganie zysków zarówno z wzrostu, jak i spadku cen aktywów.
W tej dziedzinie handlowymi aktywami są cyfrowe aktywa, takie jak Bitcoin, Ethereum i inne. Inwestor pożycza te aktywa, używając własnych środków jako zabezpieczenia (lub marży). Pobierana jest prowizja w postaci odsetek za możliwość korzystania z pożyczonych środków.

To otwiera możliwość stosowania różnych strategii handlowych, zarządzania ryzykiem i osiągania większych zysków z transakcji.
W przeciwieństwie do kontraktów terminowych, Handel marżowy bardziej przypomina handel na rynku spot, ponieważ traderzy kupują rzeczywiste aktywa i dokonują operacji z nimi, a nie z kontraktami.

Jak działa handel marżowy?

Handel marżowy (Margin Trading) umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej, która określa stosunek między twoim własnym kapitałem a kwotą pożyczki, którą możesz uzyskać do zawierania transakcji handlowych.
Dźwignia finansowa (Leverage) to pożyczka udzielana przez giełdę do zawierania transakcji handlowych. Określa ona, o ile możesz zwiększyć rozmiar swojej transakcji w stosunku do własnego kapitału. W handlu marżowym twoje środki stanowią zabezpieczenie dla otwartej pozycji, co oznacza, że ​​używasz tylko swoich pieniędzy do handlu i nie możesz wykorzystać pożyczonych środków.
Na WhiteBIT dostępne są różne poziomy dźwigni finansowej do handlu marżowego, w tym: 1x, 2x, 3x, 5x i 10x. Jednakże należy pamiętać, że handel przy użyciu dźwigni finansowej wiąże się z wysokim ryzykiem straty pieniędzy, dlatego wymaga zrozumienia zasad jego funkcjonowania.
Przyjrzyjmy się przykładowi handlu marżowego bardziej szczegółowo.

Załóżmy, że masz 1000 USDT własnych środków do handlu. Jeśli korzystasz z dźwigni finansowej 5x, oznacza to, że możesz zwiększyć dostępne środki do handlu o 5 razy więcej niż twój własny kapitał, co wynosi 5000 USDT (1000 USDT * 5 = 5000 USDT).
Tak więc twoja ogólna kwota do handlu przy uwzględnieniu dźwigni 5x wynosi 5000 USDT, co odpowiada około 5 BTC (przy cenie 1 BTC = 1000 USDT). Twój własny kapitał to 1000 USDT, a pozostałe 4000 USDT to pożyczone środki.
Załóżmy, że cena BTC wzrosła o 10%, teraz 1 BTC kosztuje 1100 USDT. Jeśli zdecydujesz się sprzedać całą swoją pozycję po tej cenie, otrzymasz 5500 USDT (5000 USDT + 10% = 5500 USDT). Z tej kwoty 1000 USDT to twoje własne pieniądze, a pozostałe 4500 USDT zostaną zwrócone na giełdę, a twój zysk wyniesie około 500 USDT, co odpowiada około 0,454 BTC. W rezultacie na twoim koncie będzie 1500 USDT (1000 USDT własnych + 500 USDT zysku).
Z drugiej strony, jeśli cena BTC spadła o 5%, 1 BTC kosztowałoby 950 USDT. Całkowita wartość twoich 5 BTC wyniesie 4750 USDT (950 USDT * 5 BTC = 4750 USDT). Jeśli zdecydujesz się sprzedać całą swoją pozycję po tej cenie, poniesiesz straty w wysokości 250 USDT (5000 USDT - 5% = 4750 USDT). Z tej kwoty 750 USDT to twoje własne pieniądze, a pozostałe 4000 USDT to pożyczone środki, a twoja strata wyniesie 250 USDT.

W rezultacie wyniki twojego handlu marżowego będą zależały od ruchów ceny aktywów, i możesz osiągnąć zarówno zysk, jak i stratę, w zależności od kierunku, w którym porusza się rynek.

Prowizja za korzystanie z pożyczonych środków

Prowizja za korzystanie z pożyczonych środków będzie naliczana tylko w przypadku, gdy przynajmniej część twojego limitowego zlecenia (Limit-order) marżynalnego zostanie wykonana. Oznacza to, że jeśli twoje zlecenie z wykorzystaniem dźwigni finansowej nie zostanie wykonane, nie będziesz musiał płacić prowizji za korzystanie z pożyczonych środków. Brak prowizji za oczekiwanie na wykonanie zlecenia sprawia, że handel marżowy na naszej platformie jest bardziej opłacalny dla użytkowników, ponieważ prowizje będą naliczane tylko w przypadku udanych transakcji.

Czym są pozycje i jak się różnią?

Pozycja w handlu marżą to umowa, która pozwala traderowi zarabiać na zmianach ceny aktywów. Istnieją dwa rodzaje pozycji:

 • Długie pozycje (Long) — te pozycje są otwierane z założeniem, że cena aktywów wzrośnie, a trader będzie mógł go sprzedać po wyższej cenie niż zakupił.
  Jest to strategia, w której trader oczekuje wzrostu rynku.
 • Krótkie pozycje (Short) — te pozycje są otwierane, gdy trader oczekuje, że cena aktywów spadnie. W tym przypadku trader sprzedaje aktywa, których nie posiada (pożycza), na rynku po aktualnej cenie, a następnie kupuje je ponownie po niższej cenie i zwraca pożyczone aktywa.
  Różnica między sprzedażą a zakupem stanowi zysk dla tradera.

 

Główna różnica między długimi i krótkimi pozycjami polega na kierunku, w jakim trader oczekuje zmiany ceny aktywów: w górę (dla długich) lub w dół (dla krótkich).

Przyjrzyjmy się działaniu pozycji na przykładach

Dla Long (na zakup) — załóżmy, że masz na koncie 10 000 USDT, a cena za 1 BTC wynosi 10 000 USDT. Jeśli używasz dźwigni 5x, możesz otworzyć pozycję Long, kupując 5 BTC. Następnie, jeśli cena BTC wzrośnie do 11 000 USDT za 1 BTC, możesz zamknąć swoją pozycję i uzyskać zysk. W tym przypadku twój zysk wyniesie 5000 USDT (5 BTC * 1000 USDT = 5000 USDT).
Dla Short (na sprzedaż) — załóżmy, że masz 1 BTC, a cena za 1 BTC wynosi 10 000 USDT. Jeśli używasz dźwigni 5x, możesz otworzyć pozycję Short, sprzedając 5 BTC. Następnie, jeśli cena BTC spadnie do 9 000 USDT za 1 BTC, możesz zamknąć swoją pozycję i uzyskać zysk. W tym przypadku twój zysk również wyniesie 5000 USDT (5 BTC * 1000 USDT = 5000 USDT).

Oba te przykłady pokazują, jak można zarabiać na zmianie ceny aktywów przy użyciu dźwigni 5x. Jednak zawsze warto pamiętać, że korzystanie z dźwigni pozwala zwiększyć zyski, ale także zwiększa ryzyko strat.

Czym jest Margin Call, likwidacja (liquidation) i Stop Out?

Margin Call to ostrzeżenie, które jest wysyłane do tradera w formie komunikatu systemowego, gdy poziom jego własnych środków w pozycji spada do określonego minimalnego poziomu.
Wydarza się to, gdy straty w pozycji stają się znaczące, a do utrzymania otwartej pozycji potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie.
Margin Call daje traderowi kilka opcji:

 • Można wpłacić dodatkowe środki na saldo zabezpieczające, aby zwiększyć poziom zabezpieczenia i zapobiec likwidacji pozycji.
 • Można zdecydować się zamknąć stratną pozycję, aby zapobiec dalszym stratom i zwolnić zabezpieczenie dla innych zleceń.

 

Margin Call zazwyczaj występuje, gdy poziom zabezpieczenia w pozycji spada do określonego procentowego poziomu od własnych środków tradera w tej pozycji.
Na przykład, jeśli poziom własnych środków spadnie do 25% (bez uwzględnienia wykorzystanej dźwigni), trader otrzymuje powiadomienie o Margin Call i musi podjąć decyzję o dalszych działaniach.
Proces likwidacji następuje po tym, jak trader otrzyma Margin Call i nie podejmie działań w celu zwiększenia własnych środków w pozycji lub jej zamknięcia.

Likwidacja to proces, w którym giełda automatycznie zamyka stratną pozycję tradera, aby zapobiec dalszym stratom i zapewnić spełnienie zobowiązań finansowych wobec innych traderów i giełdy. Na WhiteBIT poziom MMR dla pozycji na rynku marżynalnym jest jednolity dla dźwigni finansowych od 1x do 10x i wynosi 2,5%.

Oznacza to, że jeśli poziom własnych środków w pozycji spadnie poniżej określonego poziomu likwidacyjnego, giełda automatycznie zamyka tę pozycję.
Takie działania są podejmowane w celu zapewnienia stabilności finansowej i zapobieżenia dodatkowym stratom dla wszystkich uczestników rynku.
Przyjrzyjmy się temu bliżej na przykładzie. Masz 1000 USDT i zdecydowałeś się wykorzystać dźwignię finansową 5x, co oznacza, że możesz zwiększyć dostępne środki do handlu o 5 razy więcej niż twój kapitał własny. Razem z wykorzystaniem dźwigni 5x dostępnych do handlu jest 5000 USDT (1000 USDT * 5 = 5000 USDT).

Wskaźnik MF (Margin Fraction) to stosunek twoich własnych środków do pożyczonych środków. Aby wyrazić ten stosunek w procentach, należy obliczyć (1000 / 5000) * 100, co wynosi 20%. Oznacza to, że 1000 USDT stanowi 20% całkowitej kwoty 5000 USDT.

MMR (Maintenance Margin Requirement) dla 5-krotnej dźwigni wynosi 2.5%.

Oznacza to, że gdy stosunek twoich własnych do pożyczonych środków spadnie z 20% do 2.5%, twoja pozycja zostanie zlikwidowana:

 • 20% z 5000 USDT = (20/100) * 5000 USDT = 1000 USDT.
 • 2.5% z 5000 USDT = (2.5/100) * 5000 USDT = 125 USDT.

 

Dlatego gdy twoje własne środki spadną do 1000 USDT (co stanowi 20% całkowitej kwoty), otrzymasz Margin Call. Jeśli twoje własne środki spadną jeszcze niżej, do 125 USDT (co stanowi 2.5%), nastąpi likwidacja twojej pozycji.

Uwaga: ten przykład jest uproszczony i nie uwzględnia zmienności rynku, prowizji i innych czynników, które mogą wpłynąć na wynik. Ponadto parametry dźwigni kredytowej i poziomy marży mogą się różnić na różnych giełdach.

Stop Out to środek ochronny, który ma na celu minimalizację strat i zapobieganie sytuacji, w której straty przekraczają ogólny bilans użytkownika. W handlu marżowym handlowcy korzystają z pożyczonych środków, aby zwiększyć swoje pozycje handlowe, co zwiększa zarówno potencjalny zysk, jak i potencjalne straty.
Kiedy warunki rynkowe się pogarszają, poziom marży spada, a straty zbliżają się do poziomu własnych środków handlowca, giełda automatycznie zamyka jedną lub kilka otwartych pozycji, aby poziom marży nie spadł poniżej krytycznej wartości. Jest to ważny element zarządzania ryzykiem w handlu marżowym, który pomaga handlowcom unikać sytuacji, w których straty przekraczają ich inwestycje.
Stop Out i likwidacja to dwa terminy często używane w handlu marżowym, które są związane z zarządzaniem ryzykiem, ale mają kluczowe różnice. Stop Out to poziom marży, po osiągnięciu którego giełda zaczyna automatycznie zamykać część lub wszystkie otwarte pozycje handlowca, aby zapobiec dalszym stratom. Zazwyczaj działa przed likwidacją i jest mechanizmem ostrzegawczym, który pozwala uniknąć całkowitej likwidacji konta.
Likwidacja natomiast ma miejsce, gdy wartość aktywów na koncie handlowca spada do poziomu, który już nie może utrzymać otwartych pozycji przy użyciu pożyczonych środków. W momencie likwidacji wszystkie pozycje handlowca są zamykane, a traci on całą lub większą część początkowej marży.
Likwidacja jest ostatecznym środkiem, gdy Stop Out nie był w stanie zapobiec dalszym stratom, a środki na koncie handlowca nie są w stanie utrzymać otwartych pozycji. Ważne jest zrozumienie, że oba te mechanizmy istnieją po to, aby chronić handlowca przed znacznymi stratami, które mogą przekroczyć jego inwestycje. Jednak Stop Out jest wcześniejszym ostrzeżeniem i pozwala zachować część środków na koncie, podczas gdy likwidacja zazwyczaj oznacza utratę całej użytej marży w pozycjach.

Co to jest Margin Fraction (MF) i Maintenance Margin Requirement (MMR)?

Maintenance Margin Requirement, chyli MMR, to istotny wskaźnik określający minimalny procent własnych środków, który musi znajdować się na twoim saldzie, aby utrzymać otwartą pozycję.
MMR określa minimalny stosunek własnych środków potrzebnych do uniknięcia likwidacji twojej pozycji.

Wskaźnik Margin Fraction (MF) to stosunek twoich własnych środków dostępnych na twoim saldzie "Zabezpieczającym" do sumy pożyczonych środków, których używasz do handlu.   

MF może się wahać od ∞ (nieskończoności) do MMR, które zależy od wybranej przez ciebie dźwigni finansowej. Na przykład, dla dźwigni finansowej od 1x do 10x, wskaźnik MMR jest jednolity i wynosi zaledwie 2,5%. Jeśli wartość MF spadnie poniżej MMR lub równa się mu, oznacza to, że twoja pozycja zostanie automatycznie likwidowana.

Na naszej giełdzie znajduje się skala ryzyka (Risk Score), która wizualizuje ocenę poziomu ryzyka związanego z twoimi pozycjami handlowymi. Pokazuje ona bieżący stan twojego salda zabezpieczenia i może wynosić od 0% (pełnej płynności) do 100% (pełnej niewypłacalności).
Pomarańczowy sektor na skali oznacza strefę Margin Call, a czerwony sektor — strefę likwidacji.
Im wyższa wybrana przez ciebie dźwignia finansowa i im mniej pieniędzy na twoim saldzie zabezpieczenia, tym wyższe ryzyko.

Jakie wskaźniki warto jeszcze uwzględnić?

Ekwiwalent zabezpieczenia / Całkowite zabezpieczenie (Total Collateral) Jest to suma środków na twoim saldzie "Zabezpieczającym", wyrażona w ekwiwalencie USDT.
Wolne zabezpieczenie (Free Collateral) To środki na twoim saldzie "Zabezpieczającym", które jeszcze nie są zaangażowane w otwarte pozycje.
Bilans do handlu (Balance for Trading) Jest to suma środków dostępnych na twoim saldzie "Zabezpieczającym" do otwarcia i utrzymania pozycji, pomnożona przez wybraną przez ciebie dźwignię finansową (1x, 2x, 3x, 5x i 10x).
Marża (Margin) To środki używane do zabezpieczenia twoich pozycji handlowych.
Minimalna wartość zlecenia (Min. Order Amount) To najmniejsza suma środków (w aktywie bazowym), którą trzeba użyć podczas składania zlecenia.
Minimalne zlecenie (Min. Order) To minimalna suma środków (w aktywie kwotowanym), którą trzeba użyć podczas składania zlecenia.
Opłata takera/makera (Taker Fee/Maker Fee)

Taker Fee — to opłata, którą użytkownik płaci, gdy jego zlecenie musi być natychmiast wykonane. Na przykład, gdy składasz zlecenie rynkowe (Market-order), które jest wykonywane po obecnej cenie rynkowej, będziesz zobowiązany zapłacić opłatę takera.


Maker Fee — to opłata, którą użytkownik płaci, gdy jego zlecenie nie jest natychmiast wykonane i oczekuje na wykonanie w arkuszu zleceń.

Minimalny krok zlecenia (Min. Size Increment)/ Min. Amount

Minimalny krok zlecenia określa najmniejszą dopuszczalną jednostkę ilości lub wielkości pozycji, którą można podać podczas składania zlecenia na giełdzie.


Ten parametr ogranicza dokładność i dyskretność wartości, które można podać dla wolumenu lub wielkości pozycji. Na przykład, jeśli wskaźnik wynosi 0,001 BTC, oznacza to, że można podać ilość BTC w zleceniu tylko z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Jakiekolwiek wartości mniejsze niż minimalny krok nie zostaną przyjęte przez giełdę.


Warto również zauważyć, że parametr Size Increment jest aktualny tylko dla określonych par handlowych, gdzie dopuszczalne są zlecenia dziesiętne. Na przykład dla pary XRP-PERP.
Oznacza to, że nie dla wszystkich aktywów i par handlowych będą obowiązywały te same zasady dotyczące minimalnej wielkości zleceń i ich dokładności.

Ping To czas, jaki potrzebny jest serwerowi na odpowiedź na żądanie użytkownika.

Jakie są zalety handlu marżą na WhiteBIT?

 • WhiteBIT oferuje handlowcom elastyczne dźwignie kredytowe od 1x do 10x. To pozwala zwiększyć potencjalny zysk, ale również zwiększa ryzyko, dlatego ważne jest ostrożne śledzenie swoich pozycji.
 • Jedną z kluczowych zalet handlu marżą na WhiteBIT są niskie prowizje, które zazwyczaj nie przekraczają 0,1%. Oznacza to mniejsze koszty transakcyjne i pozwala handlowcom zachować większą część swoich zysków. Dodatkowo posiadacze naszej własnej kryptowaluty WBT mogą otrzymać dodatkowe rabaty na prowizje, co czyni handel jeszcze bardziej opłacalnym.
 • Handel marżą na WhiteBIT daje możliwość wykorzystania różnych aktywów na saldzie "Zabezpieczającym" jako zabezpieczenia dla swoich pozycji. Jednak należy uwzględnić marżę każdego aktywa, aby właściwie zarządzać ryzykiem.
 • Opłata za korzystanie z pożyczonych środków pobierana jest tylko wtedy, gdy twoje zlecenie zostanie wykonane co najmniej częściowo. Pomaga to zmniejszyć koszty i czyni handel marżą bardziej efektywnym.
 • Podczas otwierania pozycji z wykorzystaniem dźwigni kredytowej istnieje możliwość złożenia zlecenia OCO (One Cancels the Other), które automatycznie anuluje jedno zlecenie, jeśli drugie zostanie wykonane. Pomaga to zarządzać ryzykiem i chronić twoje pozycje.
 • Aby dodatkowo zabezpieczyć swoje pozycje, na WhiteBIT możesz ustawić zlecenia Stop-Loss i Take-Profit. Mogą one być stosowane zarówno osobno, jak i w kombinacji po otwarciu pozycji. Jeśli jedno zostanie wykonane, drugie zostanie automatycznie anulowane. Więcej informacji na temat korzystania z zleceń SL i TP znajdziesz w tym artykule.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest handel krzyżowy?

Konto krzyżowej marży (Cross Margin) to jedno konto, gdzie wszystkie twoje aktywa marżowe są połączone. Poziom marży jest jeden, a likwidacja dotyczy wszystkich aktywów na koncie jednocześnie. Jest to ostrzeżenie o wysokim ryzyku, ponieważ w przypadku spadku poziomu marży poniżej minimum ryzykujesz utratą wszystkich środków na koncie. Jednak ten rodzaj konta pozwala zrekompensować straty z jednej pary zyskiem z innej.

Uwaga: konto krzyżowej marży jest elastyczne, ale jednocześnie ryzykowne, dlatego konto izolowane jest bardziej przewidywalne i bezpieczne, ale wymaga ostrożniejszego zarządzania.

Co to jest handel izolowany?
Konto izolowanej marży (Isolated Margin) pozwala każdej pozycji marżowej mieć osobne konto. Likwidacja pozycji dla jednej pary nie dotyczy innych pozycji na innych kontach. Pomaga to zarządzać ryzykiem dokładniej, ponieważ możesz dodać dodatkowe środki na każde konto izolowane, aby uniknąć likwidacji.

Uwaga: na WhiteBIT dostępne jest tylko konto krzyżowej marży.

Wsparcie

W przypadku dodatkowych pytań możesz:

 • Wysłać zgłoszenie na naszej stronie internetowej;
 • Napisać na e-mail obsługi klienta: support@whitebit.com;
 • Napisać w czat, używając przyciskuw prawym dolnym rogu ekranu strony internetowej lub w aplikacji WhiteBIT, w lewym górnym rogu, przejdź do sekcji "Konto" — "Dział wsparcia”.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zauważ, że jeśli WhiteBIT uzna według własnego uznania, że jedno lub więcej Twoich Zleceń, lub kombinacja dwóch lub więcej Twoich Zleceń, stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek z rynków cyfrowych aktywów i rynków handlu terminowymi (włączając: (i) składanie, przedstawianie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie jakiegokolwiek Zlecenia lub Transakcji w celu skorzystania z błędu innej osoby lub manipulowania rynkiem cyfrowych aktywów i ceną dowolnego cyfrowego aktywu; (ii) składanie Zleceń w celu wash tradingu, podmiany, fikcyjnego handlu lub manipulowania cenami; (iii) składanie Zleceń na dowolnym rynku cyfrowych aktywów w celu stworzenia fałszywego wyobrażenia o głębokości rynku lub zainteresowaniu rynkowym), WhiteBIT zastrzega sobie prawo do anulowania lub unieważnienia jakichkolwiek Twoich Zleceń i/lub Umów, które My, według Naszego własnego uznania, uznajemy za oszukańcze, manipulacyjne lub naruszające funkcjonowanie innych Użytkowników lub Platformy. WhiteBIT zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do zwrotu środków uzyskanych w wyniku takiego złowrogiego i szkodliwego zachowania Użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 5