Що таке маржинальна торгівля?

Що таке маржинальна торгівля?

Маржинальна торгівля (Margin Trading) є інструментом, що дає змогу брати участь у торгівлі цифровими активами на ринку, використовуючи кошти, які ви можете позичити, і отримувати прибуток як від зростання, так і від падіння цін на активи.

У цій сфері торговими активами виступають цифрові активи, такі як Bitcoin, Ethereum та інші. Інвестор бере в оренду ці активи, використовуючи свої власні кошти як заставу (або маржу), щоб забезпечити виконання зобов'язань за правилами. За можливість використання позикових коштів стягується комісія у вигляді процентної ставки.

Це відкриває можливість застосовувати різні торгові стратегії, управляти ризиками й отримувати більший дохід від угод.

На відміну від ф'ючерсів, маржинальна торгівля більше схожа на спотову торгівлю, оскільки трейдери купують реальні активи та здійснюють операції з ними, а не з контрактами.

Як працює маржинальна торгівля?

Маржинальна торгівля надає можливість використовувати кредитне плече, що визначає співвідношення між вашим власним капіталом і сумою позики, яку ви можете отримати для здійснення торгових операцій.

Кредитне плече (Leverage) являє собою позику, що надається біржею для здійснення торгових угод. Воно визначає, наскільки ви можете збільшити розмір вашої угоди порівняно з вашим власним капіталом.

У маржинальній торгівлі ваші кошти блокуються як застава для відкритої позиції, що означає, що ви використовуєте тільки власні кошти для торгівлі, і не можете витратити позикові кошти.

На WhiteBIT доступні різні рівні кредитного плеча для маржинальної торгівлі, включаючи: 1x, 2x, 3x, 5x і 10x. Однак варто пам'ятати, що торгівля з використанням кредитного плеча пов'язана з високим ризиком втрати коштів, тому вимагає розуміння принципів її роботи.

Розглянемо приклад маржинальної торгівлі більш детально.

Скажімо, у вас є 1000 USDT власних коштів для торгівлі. Якщо ви використовуєте кредитне плече 5x, це означає, що ви можете збільшити доступні кошти для торгівлі в 5 разів більше за власний капітал, що становить 5000 USDT (1000 USDT * 5 = 5000 USDT).

Отже, ваша загальна сума для торгівлі з урахуванням 5x плеча становить 5000 USDT, що еквівалентно приблизно 5 BTC (при ціні 1 BTC = 1000 USDT). Ваш власний капітал становить 1000 USDT, а решта 4000 USDT - це позикові кошти.

Важливо: Якщо ви використовуєте весь доступний для торгівлі баланс для розміщення ордера, він може бути скасований системою, якщо на ньому недостатньо забеспечення для відкриття позиції.

Уявіть, що ціна на BTC зросла на 10%, тепер 1 BTC коштує 1100 USDT. Якщо ви вирішите продати всю свою позицію за цією ціною, ви отримаєте 5500 USDT (5000 USDT + 10% = 5500 USDT). З цієї суми 1000 USDT є вашими власними коштами, а 4500 USDT, що залишилися, повернуться на біржу, і ваш прибуток складе близько 500 USDT, що приблизно дорівнює 0,454 BTC. У підсумку на вашому балансі буде 1500 USDT (1000 USDT власних + 500 USDT прибутку).

В іншому випадку, якщо ціна на BTC знизилася на 5%, 1 BTC коштуватиме 950 USDT. Загальна вартість ваших 5 BTC складе 4750 USDT (950 USDT * 5 BTC = 4750 USDT). Якщо ви вирішите продати всю свою позицію за цією ціною, ви зазнаєте збитків у розмірі 250 USDT (5000 USDT - 5% = 4750 USDT). З цієї суми 750 USDT є вашими власними коштами, а решта 4000 USDT - позикові кошти, і ваш збиток становитиме 250 USDT.

Таким чином, результати вашої маржинальної торгівлі залежатимуть від рухів ціни активу, і ви можете отримати як прибуток, так і зазнати збитків залежно від того, в який бік рухається ринок.

Комісія за використання позикових коштів.

При використанні позикових коштів раніше вимагалася комісія в розмірі 0.0585% на добу. Однак ми оновили алгоритм використання позикових коштів. Тепер комісії застосовуватимуться тільки в разі, якщо хоча б частину вашого маржинального Limit-ордера було виконано.

Це означає, що якщо ваш Limit-ордер з використанням кредитного плеча не виконано, вам більше не потрібно буде платити комісію за використання позикових коштів. Ця зміна робить маржинальну торгівлю на нашій платформі більш вигідною для користувачів, оскільки комісії застосовуватимуться тільки в разі успішних угод.

Що таке позиції та чим вони відрізняються?

Позиція в маржинальній торгівлі — це угода, яка дає змогу трейдеру заробляти на зміні ціни активу. Існують два типи позицій:

 • Довгі позиції (Long) - ці позиції відкриваються з припущенням, що ціна активу збільшиться, і трейдер зможе продати його за вищою ціною, ніж купив.

Це стратегія, за якої трейдер очікує зростання ринку.

 • Короткі позиції (Short) - ці позиції відкриваються, коли трейдер очікує, що ціна активу впаде. У цьому випадку трейдер продає актив, яким він не володіє (бере в борг) на ринку за поточною ціною, а потім купує його назад за нижчою ціною і повертає позикові активи.

Різниця між продажем і купівлею становить прибуток для трейдера.

Основна відмінність між довгими й короткими позиціями полягає в тому, в якому напрямку трейдер очікує зміну ціни активу: вгору (для довгих) або вниз (для коротких).

Розгляньмо роботу позицій на прикладах.

Для Long (на купівлю) - приміром, у вас на балансі 10 000 USDT, і ціна за 1 BTC становить 10 000 USDT. Якщо ви використовуєте плече 5x, ви можете відкрити Long-позицію, купивши 5 BTC. Після цього, якщо ціна BTC зросте до 11 000 USDT за 1 BTC, ви можете закрити свою позицію і отримати прибуток. У цьому випадку ваш прибуток складе 5000 USDT (5 BTC * 1000 USDT = 5000 USDT).

Для Short (на продаж) - скажімо, у вас є 1 BTC, і ціна за 1 BTC становить 10 000 USDT. Якщо ви використовуєте плече 5x, ви можете відкрити Short-позицію, продавши 5 BTC. Потім, якщо ціна BTC впаде до 9 000 USDT за 1 BTC, ви можете закрити свою позицію та отримати прибуток. У цьому випадку ваш прибуток також складе 5000 USDT (5 BTC * 1000 USDT = 5000 USDT).

Обидва ці приклади демонструють, як можна заробити на зміні ціни активу з використанням плеча в 5x. Але завжди варто пам'ятати, що використання плеча дає змогу збільшити ваш прибуток, але також збільшує ризик збитків.

Що таке Margin Call і ліквідація (liquidation)?

Margin call - це попередження, що надсилається трейдеру, коли рівень його власних коштів у позиції знижується до певного мінімального значення.

Така ситуація виникає, коли збитки в позиції стають значними, і потрібне додаткове забезпечення для підтримання відкритої позиції.

Margin call пропонує трейдеру кілька варіантів дій:

 • Можна внести додаткові кошти на маржинальний рахунок, щоб збільшити рівень забезпечення і запобігти ліквідації позиції.
 • Можна вирішити закрити збиткову позицію, щоб запобігти подальшим збиткам і звільнити забезпечення для інших угод.

Margin call зазвичай трапляється, коли рівень забезпечення в позиції зменшується до певного відсоткового рівня від власних коштів трейдера в цій позиції.

Наприклад, якщо рівень власних коштів впаде до 25% (без урахування використаного плеча), трейдер отримає повідомлення про Margin call і повинен буде ухвалити рішення про подальші дії.

Процес ліквідації настає після того, як трейдер отримав Margin Call і не вжив заходів для збільшення власних коштів у позиції або закриття її.

Ліквідація - це процес, при якому біржа автоматично закриває збиткову позицію трейдера, щоб запобігти подальшим збиткам і забезпечити виконання фінансових зобов'язань перед іншими трейдерами та біржею.

На WhiteBIT рівень MMF для позицій на маржинальному ринку є єдиним для кредитних плечей від 1x до 10x і становить 2.5%.

Це означає, що якщо рівень власних коштів у позиції впаде нижче зазначеного ліквідаційного порогу, біржа автоматично закриє цю позицію.

Такі кроки здійснюються для забезпечення фінансової стабільності та запобігання додатковим збиткам для всіх учасників ринку.

 

Розгляньмо детальніше на прикладі.

У вас є власні кошти в розмірі 1000 USDT, і ви вирішили використати кредитне плече 5x, що означає, що ви можете збільшити доступні кошти для торгівлі в 5 разів більше, ніж ваш власний капітал. Таким чином, з використанням плеча 5х отримуємо доступні для торгівлі 5000 USDT (1000 USDT * 5 = 5000 USDT).

Показник MF (Margin Factor) це співвідношення ваших власних коштів до суми позикових коштів. Щоб відобразити це співвідношення у відсотках, потрібно обчислити (1000/5000) * 100, що дорівнює 20%. Це означає, що 1000 USDT становлять 20% від загальної суми 5000 USDT.

MMF (Margin Maintenance Factor) для 5x становить 2.5%.

Це означає, що тільки-но співвідношення між вашими власними та позиковими коштами впаде з 20% до 2.5%, ваша позиція буде ліквідована:

 • 20% від 5000 USDT = (20/100) * 5000 USDT = 1000 USDT.
 • 2.5% від 5000 USDT = (2.5/100) * 5000 USDT = 125 USDT.

Таким чином, коли ваші власні кошти знизяться до 125 USDT (що дорівнює 2.5%), відбудеться ліквідація вашої позиції.

Зверніть увагу, що цей приклад спрощений і не враховує волатильність ринку, комісії та інші фактори, які можуть вплинути на результат. Крім того, параметри кредитного плеча і рівні маржі можуть відрізнятися на різних біржах.

Що таке Margin Fraction (MF) і Maintenance Margin Fraction (MMF)?

Коефіцієнт підтримувальної маржі (Maintenance Margin Fraction або MMF) є важливим показником, який визначає мінімальний відсоток власних коштів, який повинен перебувати на вашому рахунку для підтримки відкритої позиції.

MMF визначає мінімальне співвідношення власних коштів, необхідне для того, щоб уникнути ліквідації вашої позиції.

Значення Margin Fraction (MF) це співвідношення ваших власних коштів, доступних на вашому "Заставному" балансі, до суми позикових коштів, які ви використовуєте для торгівлі.  

Значення MF може варіюватися від ∞ (нескінченності) до MMF, який залежить від обраного вами кредитного плеча. Наприклад, для плечей від 1x до 10х, показник MMF є єдиним і становить всього 2,5%. Якщо значення MF падає нижче MMF або збігається з ним, це означає, що ваша позиція буде автоматично ліквідована.

На нашій біржі наявна шкала ризику (Risk Score), яка візуалізує оцінку рівня ризику, пов'язаного з вашими торговими позиціями. Вона відображає поточний стан вашого балансу застави та може бути між 0% (повною платоспроможністю) і 100% (повною неплатоспроможністю).

Помаранчевий сектор на шкалі означає зону Margin Call, а червоний сектор - зону ліквідації.

Що вище вибране вами кредитне плече і що менше грошей на вашому заставному балансі, то вищий рівень ризику.

Які ще показники варто враховувати?

Заставний еквівалент/Загальна сума забезпечення (Total Collateral)  Це сума коштів на вашому "Заставному" балансі, відображена в еквіваленті USDT.

Незадіяні кошти (Free Collateral)
Це кошти на вашому "Заставному" балансі, які поки що не задіяні у відкритих позиціях.


Баланс для торгівлі (Balance for Trading)
Це сума коштів, яка доступна на вашому "Заставному" балансі для відкриття та підтримання позицій, помножена на вибране вами кредитне плече (1x, 2x, 3x, 5x і 10x).
Маржа (Margin) Це кошти, які використовуються для забезпечення ваших торгових позицій.
Мінімальний розмір ордера (Min. Order Amount) Це найменша сума коштів (stock), яку необхідно використати під час розміщення ордера.

Мінімальний ордер (Min. Order)
Це мінімальна сума коштів (money), яку необхідно використати під час розміщення ордера.

Комісія тейкера/мейкера (Taker Fee/Maker Fee)

Taker Fee - комісія, яку користувач сплачує, коли його ордер має бути негайно виконаний. Наприклад, якщо ви розміщуєте Market-ордер, який спрацьовує за поточною ринковою ціною, ви будете зобов'язані заплатити Taker Fee.


Maker Fee - комісія, яку користувач сплачує, коли його ордер не спрацьовує миттєво й очікує свого виконання в біржовому стакані.
Мінімальний крок ордера (Min. Size Increment)/ Min. Amount

Мінімальний крок ордера вказує на найменшу допустиму одиницю кількості або розміру позиції, яку можна вказати під час розміщення ордера на біржі.


Цей параметр обмежує точність і дискретність значень, які можна вказати для об'єму або розміру позиції. Наприклад, якщо показник становить 0,001 BTC, це означає, що можна вказати кількість BTC у заявці тільки з точністю до трьох знаків після коми. Будь-яке значення, менше мінімального кроку, не буде прийнято біржею.


Важливо також зазначити, що параметр Size Increment дійсний тільки для певних торгових пар, де допускаються десяткові заявки. Наприклад, для пари XRP-PERP.

Це означає, що не для всіх активів і торговельних пар застосовуватимуться одні й ті самі правила щодо мінімального розміру заявок та їхньої точності.

Ping Це час, який потрібен для відповіді сервера на запит користувача.

Які переваги маржинальної торгівлі на WhiteBIT?

 • Маржинальна торгівля на WhiteBIT надає трейдерам гнучке кредитне плече від 1x до 10x. Це дозволяє збільшити потенційний прибуток, але також збільшує ризик, тому важливо уважно слідкувати за своїми позиціями.
 • На WhiteBIT однією з ключових переваг маржинальної торгівлі є низькі комісії, які зазвичай не перевищують 0,1%. Це знижує витрати на торгівлю і дозволяє трейдерам зберегти більшу частину свого прибутку. Крім того, власники нашої нативної монети WBT, можуть отримати додаткові знижки на комісії, що робить торгівлю ще більш вигідною.
 • Ще однією перевагою маржинальної торгівлі на WhiteBIT є можливість використання різних активів на "Заставному" балансі для гарантування безпеки ваших позицій. Однак варто враховувати маржинальну вагу кожного активу, щоб правильно керувати ризиком.
 • Плата за використання позикових коштів стягується тільки в разі, якщо ваш ордер хоча б частково виконано. Це допомагає знизити витрати та робить маржинальну торгівлю більш ефективною.
 • Важливо також зазначити, що під час відкриття позиції з використанням кредитного плеча є можливість створити заявку OCO (One Cancels the Other), що дає змогу автоматично скасувати одну заявку, якщо іншу виконано. Це допомагає керувати ризиком і захищати ваші позиції.

Які запитання виникають найчастіше?

Що таке ізольована та крос-маржинальна торгівля?

Крос-маржинальний рахунок (Cross Margin) - це єдиний рахунок, де всі ваші маржинальні активи об'єднані. Рівень маржі один, і ліквідація зачіпає всі активи на рахунку одночасно. Це застереження про високий ризик, оскільки при падінні рівня маржі нижче мінімуму, ви ризикуєте втратити всі кошти на рахунку. Проте цей тип рахунку дає змогу компенсувати збитки від однієї пари прибутком від іншої. Водночас Ізольований рахунок (Isolated Margin) дозволяє кожній маржинальній позиції мати свій окремий рахунок. Ліквідація позиції для однієї пари не зачіпає інші позиції на інших рахунках. Це допомагає керувати ризиком точніше, оскільки ви можете додавати додаткові кошти на баланс кожного ізольованого рахунку, щоб уникнути ліквідації.

Крос-маржинальний рахунок гнучкий, але ризикований, тоді як ізольований рахунок передбачуваніший і безпечніший, але вимагає акуратнішого управління.

Зверніть увагу: на WhiteBIT доступний тільки крос-маржинальний рахунок.

 

У чому суть Profit & Loss (P&L)?

Profit & Loss (P&L) це міра зміни вартості відкритої позиції в конкретний момент часу. Він дає змогу трейдеру оцінити прибутковість або збитковість позиції. P&L обчислюється на основі різниці між поточною ціною активу і ціною відкриття, враховуючи кількість активів і кредитне плече. Наприклад, якщо у вас відкрита довга позиція з ціною відкриття 10,000 USDT, поточною ціною 11,000 USDT, кількістю 5 BTC і плечем 5x, то ваш P&L складе 5,000 USDT або 10% від початкового капіталу.

Розрахувати P&L можна також за допомогою торгового калькулятора, клікнувши на відповідний значок у торговому вікні.

Підтримка.

Не знайшли відповідь на своє запитання?

 • Надішліть запит на нашому сайті;
 • Напишіть на електронну пошту служби підтримки: support@whitebit.com;
 • Написати в чат, скориставшись кнопкою у правому нижньому кутку екрана.

 

Відмова від відповідальності.

Зверніть увагу, що якщо WhiteBIT на власний розсуд визначить, що один або кілька ваших Ордерів, або комбінація двох чи більше ваших Ордерів становлять серйозну загрозу для належного функціонування будь-якого з ринків цифрових активів і ринків ф'ючерсної торгівлі (включно з: (i) розміщення, подання, публікація, відображення або передача будь-якого Ордера або Транзакції з метою скористатися помилкою іншої особи або маніпулювати ринком цифрових активів і ціною будь-якого цифрового активу; (ii) подання Ордерів з метою wash trading, підміни, фіктивної торгівлі або маніпулювання цінами; (iii) подавати Ордери на будь-якому ринку цифрових активів з метою створення неправдивого уявлення про глибину ринку або ринковий інтерес), WhiteBIT залишає за собою право скасувати або анулювати будь-які Ваші Ордери та/або Угоди, які Ми, за Нашим одноосібним розсудом, вважаємо шахрайськими, маніпулятивними або такими, що порушують роботу інших Користувачів або Платформи. WhiteBIT залишає за собою право, на власний розсуд, повернути кошти, отримані в результаті такої зловмисної та шкідливої поведінки Користувача.

Чи була ця стаття корисною?

2 з 2 вважають статтю корисною