Що таке маржинальна торгівля?

Маржинальна торгівля (Margin Trading) є інструментом, що дає змогу брати участь у торгівлі цифровими активами на ринку, використовуючи кошти, які ви можете позичити, і отримувати прибуток як від зростання, так і від падіння цін на активи.

 

У цій сфері торговими активами виступають цифрові активи, такі як Bitcoin, Ethereum та інші. Інвестор бере в позику ці активи, використовуючи свої власні кошти як забезпечення (або маржу). За можливість використання позикових коштів стягується комісія у вигляді процентної ставки.

Це відкриває можливість застосовувати різні торгові стратегії, управляти ризиками і отримувати більший дохід від угод.

 

На відміну від ф'ючерсів, Маржинальна торгівля більше схожа на спотову торгівлю, оскільки трейдери купують реальні активи і здійснюють операції з ними, а не з контрактами.

Як працює маржинальна торгівля?

Маржинальна торгівля надає можливість використовувати кредитне плече, що визначає співвідношення між вашим власним капіталом і сумою позики, яку ви можете отримати для здійснення торгових операцій.

 

Кредитне плече (Leverage) являє собою позику, що надається біржею для здійснення торгових угод. Воно визначає, наскільки ви можете збільшити розмір вашої угоди порівняно з вашим власним капіталом. У Маржинальній торгівлі ваші кошти виступають забезпеченням для відкритої позиції, що означає, що ви використовуєте тільки власні кошти для торгівлі, і не можете витратити позикові кошти.

 

На WhiteBIT доступні різні рівні кредитного плеча для маржинальної торгівлі, включаючи: 1x, 2x, 3x, 5x і 10x. Однак варто пам'ятати, що торгівля з використанням кредитного плеча пов'язана з високим ризиком втрати коштів, тому вимагає розуміння принципів її роботи.

 

Розглянемо приклад маржинальної торгівлі більш детально.

Припустимо, у вас є 1000 USDT власних коштів для торгівлі. Якщо ви використовуєте кредитне плече 5x, це означає, що ви можете збільшити доступні кошти для торгівлі в 5 разів більше за власний капітал, що становить 5000 USDT (1000 USDT * 5 = 5000 USDT).

 

Отже, ваша загальна сума для торгівлі з урахуванням 5x плеча становить 5000 USDT, що еквівалентно приблизно 5 BTC (при ціні 1 BTC = 1000 USDT). Ваш власний капітал становить 1000 USDT, а решта 4000 USDT - це позикові кошти.

 

Уявіть, що ціна на BTC зросла на 10%, тепер 1 BTC коштує 1100 USDT. Якщо ви вирішите продати всю свою позицію за цією ціною, ви отримаєте 5500 USDT (5000 USDT + 10% = 5500 USDT). З цієї суми 1000 USDT є вашими власними коштами, а решта 4500 USDT повернуться на біржу, і ваш прибуток складе близько 500 USDT, що приблизно дорівнює 0,454 BTC. У підсумку на вашому балансі буде 1500 USDT (1000 USDT власних + 500 USDT прибутку).

 

В іншому випадку, якщо ціна на BTC знизилася на 5%, 1 BTC коштуватиме 950 USDT. Загальна вартість ваших 5 BTC складе 4750 USDT (950 USDT * 5 BTC = 4750 USDT). Якщо ви вирішите продати всю свою позицію за цією ціною, ви зазнаєте збитків у розмірі 250 USDT (5000 USDT - 5% = 4750 USDT). З цієї суми 750 USDT є вашими власними коштами, а решта 4000 USDT - позикові кошти, і ваш збиток становитиме 250 USDT.

 

Таким чином, результати вашої маржинальної торгівлі залежатимуть від рухів ціни активу, і ви можете отримати як прибуток, так і збиток залежно від того, в який бік рухається ринок.

Комісія за використання позикових коштів

Комісії за використання позикових коштів застосовуватимуться тільки в разі, якщо хоча б частину вашого маржинального Limit-ордера було виконано. Це означає, що якщо ваш ордер з використанням кредитного плеча не виконано, вам не потрібно буде платити комісію за використання позикових коштів. Відсутність комісії за очікування виконання ордера робить маржинальну торгівлю на нашій платформі вигіднішою для користувачів, оскільки комісії застосовуватимуться тільки в разі успішних угод.

Що таке позиції і чим вони відрізняються?

Позиція в маржинальній торгівлі — це угода, яка дає змогу трейдеру заробляти на зміні ціни активу. Існують два типи позицій:

 

 • Довгі позиції (Long) — ці позиції відкриваються з припущенням, що ціна активу збільшиться, і трейдер зможе продати його за вищою ціною, ніж купив.

Це стратегія, за якої трейдер очікує зростання ринку.

 • Короткі позиції (Short) — ці позиції відкриваються, коли трейдер очікує, що ціна активу впаде. У цьому випадку трейдер продає актив, яким він не володіє (бере в борг) на ринку за поточною ціною, а потім купує його назад за нижчою ціною і повертає позикові активи.

Різниця між продажем і купівлею становить прибуток для трейдера.

 

Основна відмінність між довгими і короткими позиціями полягає в тому, в якому напрямку трейдер очікує на зміну ціни активу: вгору (для довгих) або вниз (для коротких).

Розглянемо роботу позицій на прикладах

Для Long (на купівлю) –- припустимо, у вас на балансі 10 000 USDT, і ціна за 1 BTC становить 10 000 USDT. Якщо ви використовуєте плече 5x, ви можете відкрити Long-позицію, купивши 5 BTC. Після цього, якщо ціна BTC зросте до 11 000 USDT за 1 BTC, ви можете закрити свою позицію і отримати прибуток. У цьому випадку ваш прибуток складе 5000 USDT (5 BTC * 1000 USDT = 5000 USDT).

 

Для Short (на продаж) — припустимо, у вас є 1 BTC, і ціна за 1 BTC становить 10 000 USDT. Якщо ви використовуєте плече 5x, ви можете відкрити Short-позицію, продавши 5 BTC. Потім, якщо ціна BTC впаде до 9 000 USDT за 1 BTC, ви можете закрити свою позицію і отримати прибуток. У цьому випадку ваш прибуток також складе 5000 USDT (5 BTC * 1000 USDT = 5000 USDT).

 

Обидва ці приклади демонструють, як можна заробити на зміні ціни активу з використанням плеча в 5x. Але завжди варто пам'ятати, що використання плеча дає змогу збільшити ваш прибуток, але також збільшує ризик збитків.

Що таке Margin Call, ліквідація (liquidation) і Stop Out?

Margin call –- це попередження, що надсилається трейдеру у вигляді системного листа, коли рівень його власних коштів у позиції знижується до певного мінімального рівня.

Ця подія виникає, коли збитки в позиції стають значними, і потрібне додаткове забезпечення для підтримки відкритої позиції.

Margin call надає трейдеру кілька варіантів дій:

 

 • Можна внести додаткові кошти на маржинальний рахунок, щоб збільшити рівень забезпечення і запобігти ліквідації позиції.
 • Можна вирішити закрити збиткову позицію, щоб запобігти подальшим збиткам і звільнити забезпечення для інших угод.

 

Margin call зазвичай відбувається, коли рівень забезпечення в позиції зменшується до певного відсоткового рівня від власних коштів трейдера в цій позиції.

Наприклад, якщо рівень власних коштів впаде до 25% (без урахування використаного плеча), трейдер отримає повідомлення про Margin call і повинен буде ухвалити рішення про подальші дії.

Процес ліквідації настає після того, як трейдер отримав Margin Call і не вжив заходів для збільшення власних коштів у позиції або закриття її.

 

Ліквідація — це процес, за якого біржа автоматично закриває збиткову позицію трейдера, щоб запобігти подальшим збиткам і забезпечити виконання фінансових зобов'язань перед іншими трейдерами та біржею.

На WhiteBIT рівень MMR для позицій на маржинальному ринку є єдиним для кредитних плечей від 1x до 10x і становить 2.5%.

 

Це означає, що якщо рівень власних коштів у позиції впаде нижче зазначеного ліквідаційного порогу, біржа автоматично закриє цю позицію.

Такі заходи вживаються для забезпечення фінансової стабільності та запобігання додаткових збитків для всіх учасників ринку.

 

Давайте більш детально розглянемо на прикладі.

У вас є власні кошти в розмірі 1000 USDT, і ви вирішили використовувати кредитне плече 5x, що означає, що ви можете збільшити доступні кошти для торгівлі в 5 разів більше, ніж ваш власний капітал. Разом, з використанням плеча 5х отримуємо доступні для торгівлі 5000 USDT (1000 USDT * 5 = 5000 USDT).

 

Показник MF (Margin Fraction) являє собою відношення ваших власних коштів до суми позикових коштів. Щоб виразити це співвідношення у відсотках, потрібно обчислити (1000 / 5000) * 100, що дорівнює 20%. Це означає, що 1000 USDT становлять 20% від загальної суми 5000 USDT.

MMR (Maintenance Margin Requirement) для 5x становить 2.5%.

Це означає, що щойно відношення між вашими власними та позиковими коштами впаде з 20% до 2.5%, ваша позиція буде ліквідована:

 

 • 20% від 5000 USDT = (20/100) * 5000 USDT = 1000 USDT.
 • 2.5% від 5000 USDT = (2.5/100) * 5000 USDT = 125 USDT.

 

Таким чином, коли ваші власні кошти скоротяться до 1000 USDT (що дорівнює 20% від загальної суми), ви отримаєте Margin Call. Якщо ваші власні кошти впадуть ще нижче до 125 USDT (що дорівнює 2.5%), відбудеться ліквідація вашої позиції.

 

Зверніть увагу: цей приклад спрощений і не враховує волатильність ринку, комісії та інші фактори, які можуть вплинути на результат, крім того, параметри кредитного плеча і рівні маржі можуть відрізнятися на різних біржах.

 

Stop Out — це захисний захід, призначений для мінімізації збитків і запобігання ситуації, коли збитки перевищують загальний баланс користувача. У маржинальній торгівлі трейдери використовують позикові кошти для збільшення своїх торгових позицій, що збільшує як потенційний прибуток, так і потенційні збитки.

Коли ринкові умови погіршуються, рівень маржі зменшується і збитки починають наближатися до рівня власних коштів трейдера, біржа автоматично закриє одну або кілька позицій, щоб рівень маржі не впав нижче критичного значення. Це важливий елемент управління ризиками в маржинальній торгівлі, який допомагає трейдерам уникати ситуацій, коли втрати перевищують їхні інвестиції.

 

Stop Out і ліквідація — це два терміни, які часто використовуються в маржинальній торгівлі, і вони пов'язані з управлінням ризиками, але є між ними ключові відмінності. Stop Out - це рівень маржі, при досягненні якого біржа починає автоматично закривати деякі або всі відкриті позиції трейдера, щоб запобігти подальшим збиткам. Він зазвичай спрацьовує до ліквідації і є попереджувальним механізмом, який дає змогу уникнути повної ліквідації рахунку.

Ліквідація ж відбувається, коли вартість активів на балансі трейдера падає до рівня, за якого вже не може підтримувати відкриті позиції з використанням позикових коштів. У момент ліквідації всі позиції трейдера закриваються, і він втрачає всю або більшу частину своєї початкової маржі.

 

Ліквідація є останнім заходом, коли Stop Out не зміг запобігти подальшим збиткам, і кошти на рахунку трейдера більше не можуть підтримувати відкриті позиції. Важливо розуміти, що обидва ці механізми існують для захисту трейдера від значних збитків, які можуть перевищити його інвестиції. Однак Stop Out є більш раннім попередженням і дає змогу зберегти частину коштів на рахунку, тоді як ліквідація зазвичай означає втрату всієї маржі, використовуваної в позиціях.

Що таке Margin Fraction (MF) і Maintenance Margin Requirement (MMR)?

Maintenance Margin Requirement або MMR — є важливим показником, що визначає мінімальний відсоток власних коштів, який повинен знаходитися на вашому рахунку для підтримки відкритої позиції.

MMR визначає мінімальне співвідношення власних коштів, необхідне для того, щоб уникнути ліквідації вашої позиції.

 

Значення Margin Fraction (MF) являє собою відношення ваших власних коштів, доступних на вашому "Заставному" балансі, до суми позикових коштів, які ви використовуєте для торгівлі.  

Значення MF може варіюватися від ∞ (нескінченності) до MMR, який залежить від обраного вами кредитного плеча. Наприклад, для плечей від 1x до 10х, показник MMR є єдиним і становить всього 2,5%. Якщо значення MF знижується нижче MMR або збігається з ним, це означає, що ваша позиція буде автоматично ліквідована.

 

На нашій біржі представлена шкала ризику (Risk Score), яка візуалізує оцінку рівня ризику, пов'язаного з вашими торговими позиціями. Вона відображає поточний стан вашого балансу застави і може перебувати між 0% (повною платоспроможністю) і 100% (повною неплатоспроможністю).

Помаранчевий сектор на шкалі означає зону Margin Call, а червоний сектор — зону ліквідації.

Що вище вибране вами кредитне плече і що менше грошей на вашому заставному балансі, то вищий рівень ризику.

Які показники ще варто враховувати?

Заставний еквівалент/Загальна сума забезпечення (Total Collateral) Це сума коштів на вашому "Заставному" балансі, відображена в еквіваленті USDT.
Незадіяні кошти (Free Collateral) Це кошти на вашому "Заставному" балансі, які поки що не задіяні у відкритих позиціях.
Баланс для торгівлі (Balance for Trading) Це сума коштів, яка доступна на вашому "Заставному" балансі для відкриття та підтримання позицій, помножена на вибране вами кредитне плече (1x, 2x, 3x, 5x і 10x).
Маржа (Margin) Це кошти, які використовуються для забезпечення ваших торгових позицій.
Мінімальний розмір ордера (Min. Order Amount) Це найменша сума коштів (у базовому активі), яку необхідно використовувати під час розміщення ордера.
Мінімальний ордер (Min. Order) Це мінімальна сума коштів (у котируваному активі), яку необхідно використовувати під час розміщення ордера.
Комісія тейкера/мейкера (Taker Fee/Maker Fee)

Taker Fee — комісія, яку користувач сплачує, коли його ордер повинен бути негайно виконаний. Наприклад, якщо ви розміщуєте Market-ордер, який спрацьовує за поточною ринковою ціною, ви будете зобов'язані заплатити Taker Fee.


Maker Fee — комісія, яку користувач сплачує, коли його ордер не спрацьовує миттєво й очікує свого виконання в біржовому стакані.

Мінімальний крок ордера (Min. Size Increment)/ Min. Amount

Мінімальний крок ордера вказує на найменшу допустиму одиницю кількості або розміру позиції, яку можна вказати під час розміщення ордера на біржі.


Цей параметр обмежує точність і дискретність значень, які можна вказати для обсягу або розміру позиції. Наприклад, якщо показник становить 0,001 BTC, це означає, що можна вказати кількість BTC у заявці тільки з точністю до трьох знаків після коми. Будь-яке значення, менше мінімального кроку, не буде прийнято біржею.


Важливо також зазначити, що параметр Size Increment дійсний тільки для певних торгових пар, де допускаються десяткові заявки.  Наприклад, для пари XRP-PERP.

Це означає, що не для всіх активів і торговельних пар застосовуватимуться одні й ті самі правила щодо мінімального розміру заявок та їхньої точності.

Ping Це час, який потрібен для відповіді сервера на запит користувача.

Які переваги маржинальної торгівлі на WhiteBIT?

 • Маржинальна торгівля на WhiteBIT надає трейдерам гнучке кредитне плече від 1x до 10x. Це дозволяє збільшити потенційний прибуток, але також збільшує ризик, тому важливо уважно стежити за своїми позиціями.
 • На WhiteBIT однією з ключових переваг маржинальної торгівлі є низькі комісії, які зазвичай не перевищують 0,1%. Це знижує витрати на торгівлю і дозволяє трейдерам зберегти більшу частину свого прибутку. Крім того, власники нашого нативного коїну WBT, можуть отримати додаткові знижки на комісії, що робить торгівлю ще більш вигідною.
 • Ще однією перевагою маржинальної торгівлі на WhiteBIT є можливість використання різних активів на "Заставному" балансі для забезпечення безпеки ваших позицій. Однак варто враховувати маржинальну вагу кожного активу, щоб правильно управляти ризиком.
 • Плата за використання позикових коштів стягується тільки в разі, якщо ваш ордер хоча б частково виконано. Це допомагає знизити витрати і робить маржинальну торгівлю більш ефективною.
 • Важливо також зазначити, що під час відкриття позиції з використанням кредитного плеча є можливість створити заявку OCO (One Cancels the Other), що дає змогу автоматично скасувати одну заявку, якщо іншу виконано. Це допомагає управляти ризиком і захищати ваші позиції.
 • Щоб додатково убезпечити свої позиції, на WhiteBIT можна встановити Stop-Loss і Take-Profit ордери. Їх можна використовувати як окремо, так і в комбінації після того, як ви відкрили позицію. Якщо одну із заявок буде виконано, іншу буде скасовано автоматично. Детальніше ознайомитися з тим, як використовувати SL і TP ордери, можна в цій статті

Які питання виникають найчастіше?

Що таке крос-маржинальна торгівля?

Крос-маржинальний рахунок (Cross Margin) — це єдиний рахунок, де всі ваші маржинальні активи об'єднані. Рівень маржі один, і ліквідація зачіпає всі активи на рахунку одночасно. Це застереження про високий ризик, оскільки при падінні рівня маржі нижче мінімуму ви ризикуєте втратити всі кошти на рахунку. Проте цей тип рахунку дає змогу компенсувати збитки від однієї пари прибутком від іншої.

 

Зверніть увагу: крос-маржинальний рахунок гнучкий, але водночас і ризикований, тому що ізольований рахунок передбачуваніший і безпечніший, але вимагає обережнішого управління.

 

Що таке ізольована торгівля?

Ізольований рахунок (Isolated Margin) дозволяє кожній маржинальній позиції мати свій окремий рахунок. Ліквідація позиції для однієї пари не зачіпає інші позиції на інших рахунках. Це допомагає керувати ризиком точніше, оскільки ви можете додавати додаткові кошти на баланс кожного ізольованого рахунку, щоб уникнути ліквідації.

 

Зверніть увагу: на WhiteBIT доступний тільки крос-маржинальний рахунок.

Підтримка

У разі виникнення будь-яких питань ви можете:

 • Залишити запит на нашому сайті;
 • Написати на електронну пошту служби підтримки: support@whitebit.com;
 • Написати в чат, скориставшись кнопкою в правому нижньому кутку екрана.

Відмова від відповідальності

Зверніть увагу, що якщо WhiteBIT на власний розсуд визначить, що один або кілька ваших Ордерів, або комбінація двох чи більше ваших Ордерів становлять серйозну загрозу для належного функціонування будь-якого з ринків цифрових активів і ринків ф'ючерсної торгівлі (включно з: (i) розміщення, подання, публікація, відображення або передача будь-якого Ордера або Транзакції з метою скористатися помилкою іншої особи або маніпулювати ринком цифрових активів і ціною будь-якого цифрового активу; (ii) подання Ордерів з метою wash trading, підміни, фіктивної торгівлі або маніпулювання цінами; (iii) подавати Ордери на будь-якому ринку цифрових активів з метою створення неправдивого уявлення про глибину ринку або ринковий інтерес), WhiteBIT залишає за собою право скасувати або анулювати будь-які Ваші Ордери та/або Угоди, які Ми, за Нашим одноосібним розсудом, вважаємо шахрайськими, маніпулятивними або такими, що порушують роботу інших Користувачів або Платформи. WhiteBIT залишає за собою право, на власний розсуд, повернути кошти, отримані в результаті такої зловмисної та шкідливої поведінки Користувача.

Чи була ця стаття корисною?

4 з 5 вважають статтю корисною